Øget trivsel til præster og ledere i Apostolsk Kirke

Apostolsk Kirke modtager 250.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal skabe øget trivsel hos præster og ledere i Apostolsk Kirke i Danmark.

apostolsk kirke.jpg

Ansøger

Apostolsk Kirke i Danmark

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Kompleks ansættelse

Apostolsk Kirke er en mellemstor frikirke i Danmark med ca. 4.000 medlemmer. Kirkens seneste trivselsundersøgelser af de ansatte har udvist stigende pres og øget mistrivsel, blandt specielt præster og ledere.

Ansøger og kommunikationsmedarbejder hos Apostolsk Kirke, Michael Bobjerg, skriver: "At være præst og leder i Apostolsk Kirke er en kompleks ansættelse med høj grad af passion og indlevelse, der kan udfordre balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Dette er noget af årsagen til mistrivsel i form af stress og udbrændthed hos et udsnit af vores ansatte.".

Nu modtager Apostolsk Kirke i Danmark en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal gøre op med de ansattes mistrivsel.

Trivselsworkshops og trivselsundersøgelser

Helt konkret, ønsker Apostolsk Kirke, med indsatsen, at:

- Implementere trivselsmentorordninger.

- Gennemføre ”trivselsdøgn” med workshop af psykolog i både 2023 og 2024.

- Gennemføre trivselsundersøgelser med professionel analyse i både 2023 og 2024.

- Gennemføre workshops på lederseminaret "APKSummit" i både 2023 og 2024.

Projektet forventes at komme 15 ledere og ca. 60 præster til gode og skal forløbe i 1½ år, fra januar 2023 til og med juli 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps