Øget kompetenceniveau, trivsel og arbejdsglæde i Den Sociale Sportscafe

Foreningen RECOVERY BULLS, som arbejder for at hjælpe mennesker i misbrug/tidligere misbrug, modtager 50.000 kr. til at opkvalificere deres frivillige arbejde.

silhouette-photography-of-group-of-people-jumping-during-1000445.jpg

Ansøger

RECOVERY BULLS

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2022

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Opkvalificering af de frivilliges arbejde

RECOVERY BULLS er en forening, som arbejder for at hjælpe mennesker i misbrug/tidligere misbrug. De modtager 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til at opkvalificere deres frivillige arbejde. Foreningen har et værested i Esbjerg, som hedder Den Sociale Sportscafé, som er drevet af frivillige kræfter, og de frivilliges rolle er at være en social vært, som byder brugere velkommen og hjælper dem ind i fællesskabet. 

Caféen fungerer som et værn mod misbrug, ensomhed og mistrivsel. Det er et værested, hvor man kan møde ligesindede og blive en del af et positivt fællesskab.

Formålet med projektet er at opkvalificere de frivilliges arbejde i RECOVERY BULLS, så de er bedre klædt på til at udføre en indsats samt deres trivsel i frivilliggruppen sikres. De frivillige har en række sociale og psykiske udfordringer, og foreningen vil styrke dem i at udvikle deres sociale kompetencer for at kunne udvise imødekommenhed overfor andre brugere og bidrage til et inkluderende fællesskab.

Peer-til-peer metode

I RECOVERY BULLS arbejder de ud fra en peer-til-peer metode, og det betyder, at de frivillige selv er/har været en del af målgruppen. Derfor er der også et stort behov for at klæde de frivillige ordentligt på ift. deres værtsrolle i caféen.

Under projektperioden vil der derfor være tilknyttet en socialfaglig medarbejder, som står for at afvikle projektets aktiviteter med opkvalificering og trivselsfremme blandt de frivillige. Projektets aktiviteter består af: 1) Opkvalificeringskurser, 2) Månedlige frivilligmøder, 3) Teambuildings-kurser, 4) Supervision, 5) Sociale aktiviteter for de frivillige og 6) Peer-to-peer rådgivning.

For de frivillige forventes det, at de får en bedre forståelse af deres rolle som vært på caféen, og at de udvikler deres sociale kompetencer og får et større overskud til at være inkluderende og positive. Målsætningerne på brugerniveau er bl.a. at der sker en stigning i medlemmer, at medlemmerne mere regelmæssigt benytter sig af værestedets tilbud og evt. bliver en del af foreningens idrætsaktiviteter. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps