Netværk for pårørende til unge med autisme

Frivilligcenter Billund modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal skabe en netværksgruppe for pårørende til unge med autisme.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Frivilligcenter Billund

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Pårørende mangler støtte

Ifølge Frivilligcenter Billund, er det at være pårørende til en ung med autisme, ofte forbundet med magtesløshed og frustrationer. Det kan desuden være svært at navigere i det offentlige system, og man kan føle sig alene og have svært ved at overskue et fuldtidsjob. 

Ansøger og centerleder, Noemi Rasmussen, skriver: "Vi har tidligere i år modtaget penge fra Velliv Foreningen til at styrke sårbare unges sundhed og trivsel. Gennem dialog med pårørende til unge med sårbarhed, samt dialog med Kommunen, er det blevet tydeligt at netop de pårørende mangler støtte, for derigennem at kunne være der for deres børn. De unge oplever ikke nødvendigvis at deres lidelse er et problem i sig selv, men de mange forventninger fra omverdenen forværrer lidelsen og skaber udfordringer.".

Derfor modtager Frivilligcenter Billund nu en bevilling fra Velliv Foreningen på 50.000 kr. til en pårørendeindsats bestående af en netværksgruppe. 

Netværksgruppe

Noemi Rasmussen skriver: "Vi ønsker gennem en netværksgruppe, at give mulighed for at møde ligesindede, give et frirum for frustrationer samt mulighed for sparring og faglige inputs.".

Netværksgruppen skal mødes én gang om måneden, med opstart i 2023, til dialogisk samtale og faglige oplæg fra bl.a. Autismeforeningen og PsykInfo. Netværksgruppen skal danne rammer for et frirum for de deltagende. 

Frivilligcenter Billund håber på at indsatsen vil bidrage til en forbedret livskvalitet hos de pårørende, samt en bedre og dybere forståelse for systemet og omverdenen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps