Nedbringelse af stress og forbedring af mental sundhed i virksomheder ved hjælp af musikmedicin

Tre musikterapeuter fra Aalborg Universitetshospital vil forebygge sygefravær på arbejdspladsen ved hjælp af musikmedicin. De modtager 220.000 kr. fra Velliv Foreningen.

beautiful-cellphone-cute-761963.jpg

Ansøger

Musikstjernen IVS

Bevilling

DKK 220.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Målet er at nedbringe det sygefravær, der er relateret til stress, angst og depression. 

Musikstjernen - et evidensbaseret værktøj

Tusinder af danskere er udfordrede på deres mentale sundhed, og særligt medarbejdere i små- og mellemstore virksomheder døjer med psykisk mistrivsel. Et team af tre musikterapeuter fra Aalborg Universitetshospital vil derfor afprøve et vidensbaseret musikterapeutisk værktøj på en udvalgt SMV. Det skal ske gennem ”Musikstjernen”, der skal afprøves på flere forskellige målgrupper, som alle har forskellige behov. "Musikstjernen" er et evidensbaseret værktøj, som består af musikspillelister med forskelligt beroligende musik på en tablet. Værktøjet har været klinisk afprøvet i det psykiatriske system, bl.a. til mennesker med angst eller søvnbesvær. Indsatsen skal hjælpe den enkelte til at genfinde ro, og er en form for hjælp til selvhjælp, når der er behov for det, med det mål at nedbringe sygefraværet. 

Et innovativt og nytænkende projekt

"Musikstjernen" vil blive afprøvet i en udvalgt SMV, og indsatsen vil være målrettet både ledere, medarbejdere i belastede situationer, sygemeldte med stress og seniorer - en bred målgruppe med forskelligartede behov. Løbende vil indsatsen blive evalueret gennem fysiske interviews eventuelt suppleret med spørgeskemaer. "Musikstjernen" har allerede været testet i andre sammenhænge med gode resultater til følge. Det innovative aspekt i indsatsen er, at der arbejdes målrettet med lyd og musik i forebyggelse af stress- og angstsymptomer på arbejdspladser i Danmark. Indsatsen kan desuden åbne en dialog om mental mistrivsel på arbejdspladsen, hvilket er et vigtigt skridt mod bedre trivsel. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt projektet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps