Natur`lige fællesskaber

Geoguide Odsherred modtager 37.200 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal bruge naturen til at skabe fællesskaber for ensomme, modne kvinder.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Geoguide Odsherred

Bevilling

DKK 37.200

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ensom og indelukket

Coronakrisen har for mange medført isolation og ensomhed. I følge Geoguide Odsherred, har netop denne tendens også vist sig blandt modne kvinder, som bor alene. 

Ansøger og naturvejleder, Dorthe Pedersen, skriver: "Et stigende antal kvinder l en moden alder lever alene, er måske gået på efterløn eller pension og savner det aktive fællesskab som arbejdslivet består af. Nogen har mistet en ægtefælle, andre har selv været alvorligt syge. Selv med børn og børnebørn kan det være givende med et fællesskab, hvor det er én selv der er i centrum, og hvor man åbent kan fortælle hvad der rører sig uden at skulle tage hensyn til sine børn. Hvis disse kvinder bruger Naturen, er det ofte til at få motion i, eller beundre en udsigt, og projektet tilsigter derfor at kvinderne opnår en dybere tilknytning til naturen og en viden om hvordan man kan opnå større fysisk og psykisk velvære, ved at opholde sig her.".

Derfor starter Geoguide Odsherred nu et nyt projekt, som skal bringe kvinderne ud i naturen og danne fællesskab. 

Mindfulness, kompetencer og fællesskab i naturen

Projektet skal bestå af et forløb, som vil være præget af mindfulness. Kvinderne skal lære at sanke urter, lave mad over bål og male malerier med brug af naturens mangfoldige farver. Derudover vil der være strukturerede samtaler ved bålet, øvelser som udesidning mm. 

Målet er, at kvinderne får viden om- og tilknytning til naturen, samt redskaber til at finde øget velvære via et fællesskab i naturen.

Projektet afvikles af seks gange over seks uger, og det forventes at 12 kvinder deltager.