Natlig smartphonebrug og dårligt mentalt helbred

Afdeling for Epidemiologi, Københavns Universitet, modtager 512.794 kr. til at udarbejde et forskningsprojekt, der skal undersøge om natlig mobilbrug øger risikoen for dårligt mentalt helbred.

telefon nat.jpg

Ansøger

Afdeling for Epidemiologi, Københavns Universitet

Bevilling

DKK 512.794

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Forskning

År

2020

Mange bruger deres smartphones i løbet af natten. Dette projekt skal undersøge om det har en indvirkning på den mentale sundhed. 

Mobilen - en fast sovemakker?

De seneste 10 års parallelle stigning i mobilbrug og dårligt mentalt helbred kan indikere, at det omfangsrige 24-timers mobilbrug, og særligt natligt mobilbrug, medvirker til dårligt mentalt helbred.

Tidligere forskning viser, at søvn har en fundamental betydning for hjernens restitution, og at utilstrækkelig søvn kan påvirke det mentale helbred. Brugen af mobiler er udbredt, og mange begrænser ikke brugen til de vågne timer, men tager også mobilen med i seng.

Foreløbige resultater fra et tidligere studie viser desuden, at knap hver fjerde voksen anvender mobilen om natten, og foreløbige resultater viser en stærk sammenhæng mellem natlig mobilbrug og oplevet stress.

Derfor vil dette forskningsprojekt dybden udbygge de foreløbige resultater med opfølgende undersøgelser. 

Konsekvenser for det mentale helbred

Projektets formål er at 1) undersøge om natlig mobilbrug øger risikoen for dårligt mentalt helbred samt 2) udføre en detaljeret kortlægning af natlig mobilbrug og undersøge, hvordan det relaterer sig til dårligt mentalt helbred.

Denne viden kan bruges til at pege på, om natlig mobilbrug udgør en risikofaktor for dårligt mentalt helbred og give detaljeret viden om, hvilke karakteristika af natlig mobilbrug, som udgør den største risikoadfærd.

Dermed kan forskningsprojektets resultater eventuelt bruges til tilpasning af fremtidig forebyggelse og være med til at forbedre den mentale sundhed for mange mennesker. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Forskningsprojektet er nu afsluttet.

I delundersøgelse 1 undersøgte de hypotesen, at smartphoneadfærd kan bruges til at forudsige tidlige tegn på mentale problemer. Modsat hypotesen kom man dog frem til, at syv simple spørgsmål om søvnadfærd var bedste til at prædiktere mentale problemer.

I delundersøgelse 2 fandt man, at smartphonebrug var associeret med en anelse højere niveau af stress og depressive symptomer. Da man fire måneder senere undersøgte om natlig smartphonebrug var associeret med ændringer i mentalt helbred, fandt man dog ingen klar sammenhæng. Det kan derfor ikke konkluderes, at natlig smartphonebrug har en negativ indflydelse på det mentale helbred blandt unge voksne.

Resultaterne fra projektet viser dog, at søvnadfærd bærer vigtig information, som kan være med til at opspore mentale problemer tidligt. Disse fund kan være vigtige i forbindelse med forebyggelsestiltag, der sigter at forudsige og forbedre den mentale sundhed i den brede befolkning. Der kan dog stadig være brug for flere undersøgelse for at kortlægge, om natlig smartphonebrug er en risikofaktor for dårligt mentalt helbred. Samtidig var den anvendte trackingdata fra 2013, hvorfor det kan være relevant at foretage en opdateret undersøgelse, da befolkningens smartphonebrug kan være ændret gevaldigt siden 2013.

Du kan læse mere i baggrundsartiklerne herunder:

Predicting stress and depressive symptoms using high-resolution smartphone data and sleep behavior in Danish adults

Nighttime smartphone use and changes in mental health and wellbeing among young adults