Næver Netværket - mod ensomhed

Frivilligcenter Næstved modtager 50.000 kr. til at udvikle Næver Netværket, der er et projekt, der har til formål at bekæmpe ensomhed blandt voksne i Næstved kommune.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Frivilligcenter Næstved

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

En alsidig indsats

Frivilligcenter Næstved modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til at udvikle Næver Netværket. Projektets formål er at mindske ensomhed i Næstved Kommune ved at oprette netværksgrupper, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle venskaber og danne fællesskaber. 

Projektet består af en undersøgelse af behovet for netværk blandt ensomme borgere, hvorefter frivilligcentret vil opsøge disse borgere, invitere dem til netværket og opstarte nye netværksgrupper.

Netværksgrupperne rummer blandt andet kaffemøder, fællesspisninger og udveksling af sundhedsfaglig viden om ensomhedsproblematikker.

Netværk og fællesskab

Projektets målgruppe er voksne borgere i alderen 20-65 år i Næstved Kommune, der oplever ensomhedsproblematikker og følgevirkninger heraf, f.eks. depression, dårlig søvn, dårligt helbred m.m. 

Næver Netværket vil opsøge de ensomme borgere og synliggøre allerede eksisterende netværksgrupper og fællesskaber for ensomme borgere. Derudover vil der være en sygeplejerske tilknyttet netværket, så der er mulighed for at tilbyde sundhedsfaglig rådgivning til brugerne i netværket til håndtering af deres ensomhed.

Brugerne vil desuden blive rekrutteret gennem foreninger, der i forvejen er tilknyttet frivilligcentret samt gennem kronikker- og pårørendegrupper. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps