Når værdier bliver til visioner, mental sundhed og arbejdsglæde

Hydra-Comp A/S modtager 48.000 kr. til at forbedre deres fokus på trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Hydra comp AS modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen.png

Ansøger

Hydra-Comp A/S

Bevilling

DKK 48.000

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2021

Trivslen skal øges ved at sikre en fælles referenceramme for alle medarbejderne, så de er rustet i forhold kommende vækst og udvikling. 

Fokus på trivsel og arbejdsglæde i virksomheden

Hydra-Comp A/S, der producerer cylindere og pumpestationer, er en SMV med et ønske om vækst og udvikling. Virksomheden ønsker at lave en indsats, der sætter fokus på trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen, så medarbejderne bliver rustet til dette. 

Derfor modtager Hydra-Comp 48.000 kr. fra Velliv Foreningen til at lave en indsats for virksomhedens 38 medarbejdere, der skal sætte rammerne for den fremtidige trivsel i virksomheden. 

Hele organisationen vil blive inddraget i projektet. Medarbejderne er spredt på to lokationer i Kolding og Skive og udgør flere forskellige faggrupper, heriblandt produktionsmedarbejdere, servicemedarbejdere, administrativt personale og ledere. 

Faglige workshops og teambuildingsaktiviteter

Indsatsen består bl.a. af to workshops, der er faciliteret af konsulenter fra henholdsvis Cabi og Forandringshuset. Den første workshop målretter sig ledelse og bestyrelse og fokuserer på ansvar og roller, mens den anden workshop henvender sig til resten af organisationen og handler om, hvordan der i daglig praksis sikres maksimal trivsel og arbejdsglæde. 

Dernæst vil der være en række teambuildings aktiviteter, der skal knytte medarbejderne tættere sammen. 

Således har indsatsen til formål at sætte fokus på trivsel, mental sundhed og vigtigheden af arbejdsglæde i hverdagen i virksomheden, hvor alle får et fælles ståsted og en fælles reference i forhold til virksomhedens værdier og visioner.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps