Når ledighed bliver til sårbarhed

Formålet med projektet er at opsætte trygge rammer for, at vi kan blive klogere på ledighed sammen.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Foreningen for Socialfaglige Initiativer

Bevilling

DKK 50.000

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Det skal b.la. ske gennem en workshop, der skal fungere som indsamling af personlige beretninger, hvor ledige inviteres til at producere kortfilm på baggrund af deres egne erfaringer med ledighed. Under coronakrisen har over 45.000 mennesker mistet deres arbejde. Pga. coronakrisen står de, sammen med de mennesker, som i forvejen var ledige, i en mere udsat situation, da mange virksomheder holder igen med nyansættelser. Derfor er der akut behov for at sætte fokus på og åbne op for samtaler omkring, hvordan disse mennesker påvirkes mentalt af f.eks. ensomhed, depression, angst og stress.