Når kulturen forbinder

Kulturelt Samråd Skive modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at øge trivslen og livskvaliteten hos borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Kulturelt Samråd Skive

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Skive er ramt af mistrivsel

Ifølge sundhedsprofilen fra Region Midtjylland fra 2021, er der i Skive Kommune signifikant færre, som oplever en god trivsel og livskvalitet end i resten af befolkningen. Dette er en udfordring, som Kulturelt Samråd Skive ønsker at tage op.

Ansøger og daglig leder, Eva Mørup Mikkelsen, skriver: "Undersøgelser viser at mennesker som står uden arbejde uanset om det skyldes sygdom eller ledighed har en dårligere trivsel og livskvalitet end mennesker med tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette har flere årsager. Den ene er at sygdommen i sig selv, som den primære årsag til ens fravær, kan medvirke til dårlig trivsel. Den anden årsag er det fællesskab man ikke længere har, når man ikke dagligt mødes med kolleger på en arbejdsplads, og derfor oplever ensomhed og dårligere selvtillid.".

Derfor modtager Kulturelt Samråd Skive en bevilling på 50.000 kr. til en indsats, som skal øge trivslen og livskvaliteten hos borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet.

Kulturelle aktiviteter

Indsatsen skal bestå af et forløb med kulturelle aktiviteter, hvor der aktivt involveres de mange forskellige kulturelle foreninger, som findes i området. Forløbet finder sted 2 x 2 timer om ugen og løber over 8 uger. Indholdet i forløbet vil bl.a. være fælleslæsning på Skive Bibliotek, korsang med Skive Musikskole, samt besøg af, eller hos, en kulturel forening. Aktiviteterne skal bidrage til at deltagerne efterfølgende ønsker at blive tilknyttet en lokal forening. Der tilknyttes en projektkoordinator til indsatsen, som deltager under hele kulturforløbet, og som skal fungere som tryghedsskabende figur.

Der skal afvikles to forløb i foråret 2023 med hver 12 deltagere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps