Når det ikke kun er lykken at blive far

SundhedsTV modtager 120.000 kr. til at lave en landsdækkende indsats, der skal informere om og forebygge fødselsdepressioner hos mænd.

sundhedsTV modtager en bevilling fra Velliv Foreningen.jpeg

Ansøger

SundhedsTV

Bevilling

DKK 120.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2021

Fødselsdepressioner kan også ramme mænd

I samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, vil SundhedsTV udarbejde en landsdækkende kommunikationsindsats for at udbrede kendskabet til fødselsdepressioner hos mænd og derigennem forebygge, at flere mænd får fødselsdepressioner. Derfor modtager de en bevilling fra Velliv Foreningen til denne indsats. 

Fødselsdepressioner rammer op mod 10 % af landets fædre, svarende til ca. 5-6000 fædre om året. Mænd har ofte andre symptomer, end kvinder har, i forbindelse med en fødselsdepression. Det kan bl.a. være irritabilitet, stress, rastløshed, misbrug og arbejdsnarkomani. Det medfører, at mange mænd ikke føler, at de kan opretholde et normalt arbejds- og privatliv, efter de er blevet fædre.

Målet for projektet er, at materialet skal distribueres til så mange mænd som muligt, der bliver fædre under projektets varighed. 

Arbejdspladsen skal hjælpe med tidlig opsporing

Formålet med projektet er at imødegå de udfordringer, fødselsdepression kan have for arbejdspladsen ved at informere om problemet til både ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Samtidig får de konkrete værktøjer og metoder på arbejdspladsen til at kunne forebygge eventuelle sygdomsforløb.

Informationsmaterialet er en film og en podcast. Det er begge særligt udvalgte medier, da brugeren har lettere ved at huske indholdet efterfølgende, når det kommer i dette format. Materialet er handlingsorienteret, fagligt funderet og udviklet i samarbejde med psykologer og praktiserende læger.

Fødselsdepressioner er et almindeligt anerkendt problem, og denne indsats skal bidrage til at klæde både ledere og medarbejdere bedre på til at tackle udfordringer med mental sundhed som denne på arbejdspladsen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Projektets resultater

Projektet er afsluttet, og der er udviklet henholdsvis en podcast og en video, der formidler viden om fødselsdepression blandt mænd og forekomsten deraf samt fortællinger fra mænd, der selv har haft en efterfødselsreaktion. 

Lyt til podcasten her. 

Se også en kort film om fødselsdepression hos mænd her.