Mod på Livet

SIND Ungdom vil i Svendborg etablere et nyt fællesskab for psykisk sårbare unge. Fællesskabet skal styrke sociale og mentale kompetencer, der bl.a. kan bringe dem tilbage i uddannelse eller give en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet

image1.jpeg

Ansøger

SIND Ungdom

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2018 - 2019

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

Svendborg skal have en klub for psykisk sårbare unge. Bag klubben står SIND Ungdom, der har etableret lignende klubber 12 andre steder i landet. Formålet at styrke de sociale og mentale kompetencer hos unge mellem 16 og 35 år. Klubben får et særligt fokus på unge i aldersgruppen 20 til 25 år, som skal finde vejen til et mentalt sundt arbejdsliv.

”Der er ingen tvivl om, at ungdommen er mere presset end nogensinde før. Derfor har psykisk sårbare unge brug for stærke fællesskaber, hvor menneskelige relationer er i centrum. Fællesskabet i klubben skal hjælpe de unge med at finde mening i livet, at komme i uddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet. Vores klubfællesskab er til for unge i en socialt udsat position som supplement til behandling, unge der har endt deres behandling og unge som – endnu – ikke er i behandling. Vi er åbne for unge med meget forskellige udfordringer, som kan blive stærkere sammen,” fortæller Theodor Gjerding, der er formand for SIND Ungdoms landssekretariat.

Samtaler mellem de unge og frivillige ressourcestærke medarbejdere er vigtige, det samme er ture i biografen eller svømmehallen. Men blandt aktiviteterne i fællesskabet indgår også helt almindelige gøremål, som kan forekomme nemme for de fleste. For nogle af de unge er det at købe ind, lave mad og rydde op eksempler på aktiviteter, der gør hverdagen svær at håndtere, og som de skal have styr på, før de kan komme videre med uddannelser og jobs.

SIND Ungdoms kommende klub i Svendborg forventer at få kontakt til 50 psykisk sårbare unge, som kan blive en del af klubbens fællesskab. For at drive klubben forventes det, at der vil være hjælp fra 15 frivillige.

Problem

Psykisk sårbare unge kan have svært ved at finde den nødvendige hjælp. Det vil SIND Ungdom sætte en stopper for ved at etablere et nyt lokalt fællesskab for unge psykisk sårbare i Svendborg. Fællesskabet skal bane vejen for, at flere unge i mental mistrivsel inkluderes i et fællesskab, hvor sociale og mentale kompetencer udvikles og styrkes side om side med ligesindede unge samt frivillige med lignede erfaringer.

Målgruppe

Projektets målgruppe er psykisk sårbare unge i alderen 16-35 år, med et særligt fokus på unge mellem 20-25 år. Målgruppen er unge med forskellige grader af mental mistrivsel, udfordringer og behov. Fællesskabet kan således både være et supplement til unge i behandling, unge efter endt behandling eller unge som (endnu) ikke er i behandling.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps