Minikursus i mental sundhed for ledere: Viden til at spotte, spørge ind og støtte op

Komiteen for Sundhedsoplysning vil udvikle og afprøve et online lederkursus i mental sundhed. Velliv Foreningen støtter projektet med 468.000 kr.

computer-2838920_1920.jpg

Ansøger

Komiteen for Sundhedsoplysning

Bevilling

DKK 468.000

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Formålet med lederkurset er, at lederne bliver bedre til at spotte stress, spørge ind og støtte medarbejdere med stresssymptomer.

Stigende mentale helbredsproblemer på arbejdspladser

Mentale sundhedsudfordringer på danske arbejdspladser er stigende. Her spiller ledere en vigtig rolle, da de kan være med til at forebygge og håndtere medarbejdernes mentale helbredsproblemer. Sekretariatet for ”Sammen om mental sundhed” vil derfor udvikle og afprøve et lederkursus, der skal bygges op som et online forløb bestående af 4-5 moduler. Projektet er et pilotprojekt, hvor konceptet efterfølgende vil tilpasses og opskaleres. Indsatsen har karakter af sekundær forebyggelse, og projektet er målrettet små og store virksomheder (SMV'er). Det estimeres, at 400 ledere vil afprøve kurset, hvilket betyder, at det vil gavne omtrent 1.600 medarbejdere på sigt. 

Forskning og praksisnær viden

Kurset bygger på viden, som er samlet via hjemmesiden www.sammenommentalsundhed.dk, der både trækker på forskning og praksisnær viden. Minikursets online tilgang tilgodeser forskellige læringsformer vha. forskellige kanaler som video, lytte-øvelser mm. Indsatsen kan således imødekomme nogle af de udfordringer, som mange SMV-ledere oplever. Velliv Foreningen finder det innovativt, at kurset består af et online forløb, der har til formål at kvalificere lederes viden og indsats, når det handler om forebyggelse af mentale helbreds udfordringer. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 468.000 kr. 

Læs mere om projektet her

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps