Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Mental sundhedstræning for ældre erhvervsaktive kan være vejen frem, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet og bidrage på arbejdspladsen i en højere alder. Aarhus Universitet har fået støtte fra Velliv Foreningen til at forske i løsninger baseret på mindfulness.

Niels Viggo Hansen og Karen Johanne Pallesen.jpg

Ansøger

Aarhus Universitet

Bevilling

DKK 2.986.471

Projektperiode

2019 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2018

”Der er behov for at få praktisk brugbar viden om, hvordan mental sundhed kan styrkes for borgere, der nærmer sig slutningen af arbejdslivet. Med den stigende levealder og behovet for, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet, mangler vi viden og løsninger, der kan være med til at sikre, at ældre erhvervsaktive kan blive ved med at bidrage på arbejdspladsen og i samfundslivet,” siger Niels Viggo Hansen, der er forsker ved Interacting Minds Center ved Aarhus Universitet.

Velliv Foreningen har bevilget 3 mio. kr. til et helt forskerhold fra flere forskningscentre på Aarhus Universitet. Forskerne skal undersøge, om mindfulnesstræning af ældre erhvervsaktive er en løsning, der kan sikre et bedre sent arbejdsliv og derefter en bedre pensionisttilværelse. Forskningsstøtten er en del af Velliv Foreningens almennyttige indsats for at forebygge problemer med mental sundhed i arbejdslivet.

Problem

I takt med at danskernes gennemsnitlige levealder stiger, øges risikoen for at udvikle kognitive funktionsnedsættelser og demens. Samtidig er der stigende behov for at vi højere op i årene bevarer evnen til at bidrage på arbejdsmarkedet. Stress er en faktor, der øger risikoen for mental og psykisk sygdom, hvilket kan være særlig kritisk for seniorer. Dette projekt vil gennem et kontrolleret effektstudie undersøge, hvorvidt MBSR-træning kan have en positiv effekt på den mentale trivsel hos ældre på arbejdsmarkedet på faktorer såsom selvrapporteret helbred, søvnkvalitet og kognitivt funktionsniveau. 

Målgruppe

Målgruppen for projektet er danskere i alderen 60+ på arbejdsmarkedet samt de virksomheder, som gruppen er ansat i. Aarhus Universitet vil involvere i alt 192 erhvervsaktive personer på 60 år i studiet. Personerne bliver delt tilfældigt i to grupper: En kontrolgruppe, som ikke bliver trænet i mental sundhed, og en testgruppe som aktivt bliver trænet i et mindfulnessbaseret program med fokus på stressreduktion. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Forskerne fortæller 

Se videoen, hvor forskerne Karen Johanne Pallesen og Niels Viggo Hansen fra Aarhus Universitet fortæller mere om projektet.