Mentaliseringstræning blandt ledere

Aalborg Universitet – Institut for kommunikation og psykologi og Arbejdsmedicin Regionshospitalet Gødstrup modtager en bevilling på 4.916.508,16 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til formål at udvikle, afprøve og evaluere et ledertræningsprogram målrettet ledere i små- og mellemstore virksomheder med henblik på at forbedre medarbejdernes trivsel.

Styrket relationskompetence hos ledere 

Der ses desværre en stigende tendens til stress blandt erhvervsaktive danskere - især inden for mindre virksomheder, hvor ledernes rolle i stressforebyggelse hos medarbejderne er særligt vigtig. Forskning viser, at lederes evne til at håndtere relationer spiller en central rolle i forhold til medarbejdernes stressniveau. Dette projekt har derfor til formål at udvikle, afprøve og evaluere et ledertræningsprogram for flere ledelseslag i små og mellemstore virksomheder, hvor ledere gennem mentaliseringstræning får styrket deres relationskompetence.

Træningsprogrammet omfatter fem moduler af tre timers varighed samt fire onlinemoduler. Her vil man evaluere effekten af træningen på medarbejdertrivsel, stress, psykologisk tryghed og andre relevante faktorer.

Lederne vil deltage i feedback- og supervisionsgrupper, hvor de får mulighed for at dele erfaringer, give og modtage feedback samt drøfte handlemuligheder baseret på deres nye indsigter.

Fordele på den længere bane

Mentaliseringstræning for ledere har flere fordele: For det første øger den bevidstheden om, hvordan mentale sundhedsudfordringer påvirker medarbejdere og arbejdsmiljøet ved at hjælpe ledere med at forstå deres egne og andres mentale tilstande dybere. For det andet kan det at lære om forskellige mentale sundhedsudfordringer bidrage til at nedbryde stigmaet omkring disse emner.

For det tredje muliggør mentaliseringstræningen tidligere identifikation af trivselsproblemer ved at forbedre lederens evne til at spotte tidlige tegn på mentale sundhedsproblemer hos medarbejderne. Endelig fokuserer træningen på at udvikle kommunikationsfærdigheder og empati hos lederne, hvilket gør dem bedre til at lytte, forstå medarbejdernes behov og kommunikere klart og støttende.

Med dette initiativ ønsker projektet således ikke blot at forbedre trivslen på arbejdspladserne, men også at bidrage til udviklingen af en mere bæredygtig og sund arbejdskultur i SMV'er. Projektet strækker sig over tre år - fra den 1. februar 2024 til den 31. januar 2027.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps