Mental tryghed i en krisetid

PP Clinic modtager støtte til at udarbejde og distribuere en fagligt velfunderet og frit tilgængelig online-guide med konkrete og anvendelige råd målrettet virksomheder.

Akutpulje_web.png

Ansøger

PP Clinic

Bevilling

DKK 50.000

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Målet er at hjælpe de mellemstore virksomheder med at forebygge mental mistrivsel. Guiden skal hjælpe virksomhederne til håndtering heraf og består af følgende komponenter:
- Konkret, handlingsanvisende videobaseret undervisning
- Kortfattet digitalt skriftligt materiale med råd og anvisninger, der støtter op om videoens indhold

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps