Mental sundhedsindsats overfor de ukrainske fordrevne

Frivilligcenter Fredensborg modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal være med til at understøtte ukrainere, der kommer til Fredensborg pga. krigen i Ukraine.

Mental Sundhedsindsats overfor de ukrainske fordrevne i Fredensborg Kommune.jpg

Ansøger

Frivilligcenteret Fredensborg

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Fra praktisk til psykologisk fokus

Fredensborg Kommune har modtaget ca. 150 fordrevne ukrainere det seneste år, hvor både kommuneansatte og frivillige har stået klar til modtagelserne. Nu snart et år efter krigens udbrud, oplever Frivilligcenteret Fredensborg at der er godt styr på de praktiske forhold i forbindelse med modtagelserne, altså f.eks. hvor de skal bo, mad og tøj, økonomi, arbejde og institutioner/skoler. Derfor mener frivilligcenteret at det nu er tid til at koncentrere sig om ukrainernes mentale sundhed. 

Ansøger og projektkoordinator, Helle Søgaard, skriver: "Fredensborg Kommune har pt. 148 ukraineren som i stigende grad har sociale og psykologiske behov, som kommunen ønsker at frivillige spiller en stor rolle i at afhjælpe. Samtidig forventer kommunen 70 nye ukrainere indenfor den nærmeste fremtid, hvilket samlet set betyder at vores nuværende kapacitet når det gælder både frivillige og Frivilligcenterets ledelses- og koordinerings-ressourcer er udfordret.".

Derfor modtager Frivilligcenteret Fredensborg nu en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som bl.a. skal bidrage til rekruttering af frivillige, og derved opfyldelse af ukrainernes sociale og psykologiske behov. 

Fælleskabsdannende grupper og rådgivning

Indsatsen kommer til at danne grundlag for skabelsen af følgende grupper: 

- En "Generel Rådgivningsgruppe" som støtter med jobsøgning/samtaler, CV-skrivning JobNet, bankonto osv.
- En "Praktisk Hjælp-gruppe", der støtter med alle praktiske gøremål.
- "Sociale fællesskaber-grupper", som findes på alle bostederne, og som afholder ugentlige Cafe-møder med ukrainere fra pågældende bosted.
- En "Venskabsfamilie-gruppe", som er en dansk familie som bliver venskabsfamilie med en ukrainsk familie.
- En "Psykologisk Hjælp-gruppe", som yder psykologisk støtte, efter behov, til børn og voksne.

Helle Søgaard skriver: "Hele denne frivillig indsats handler om at sikre at de snart ca. 225 fordrevne ukrainere i Fredensborg Kommune, holdes i mental sundhed, så f.eks. traumer, isolation og depression ikke bliver kroniske tilstande for hverken forældre eller børn. Med 50.000 kr. vil vi kunne udvide ansættelsen af vores ansatte projektkoordinator i en periode på ca. 6 måneder. Dette vil muliggøre en udvidelse af hjælpesystemet med flere frivillige...".

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps