Mental sundhedsfremmende udflugt i naturen

Værestedet Muhabet Aarhus modtager 13.000 kr. til at arrangere en udflugt med overnatning til Skæring Strand for værestedets brugere.

Muhabet Aarhus 1.jpg

Ansøger

Muhabet Aarhus

Bevilling

DKK 13.000

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Sårbarhed og psykisk sygdom

Muhabet Aarhus er et værested for sårbare og psykisk syge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvoraf en stor del er traumatiserede, som følge af krigs– og flugtoplevelser. De har derfor ofte svært ved at indgå i de etablerede fælleskaber og er ofte uarbejdsdygtige.

Værestedet modtager derfor 13.000 kr. fra Velliv Foreningen til at arrangere en udflugt med overnatning til Skæring Strand for værestedets brugere. Udflugten har til formål at modvirke ensomhed hos målgruppen og fremme deres mentale sundhedstilstand.

Brugerne af værestedet har typisk ikke de økonomiske eller personlige ressourcer til selv at planlægge en udflugt eller rejse. Derudover har de fleste været ekstra isoleret under coronanedlukningen, og derfor er der et ekstra stort behov for en indsats som denne. 

Sanseoplevelser og fællesskab

En del af værestedets brugere er traumatiseret pga. deres oplevelser med krig og flugt og kan derfor have svært ved at danne bæredygtige relationer, hvilket betyder at de ofte lever en meget isoleret hverdag.

Under udflugten til Skæring Strand vil der derfor være aktiviteter i naturen med fokus på sanseoplevelser og fællesskabende oplevelser. Der vil også være rum for fred og ro for deltagerne, der er udfordret af diagnoser som PTSD, angst, depression og personlighedsforstyrrelser. 

Således har indsatsen til formål at mindske ensomhed og styrke den mentale sundhed for en gruppe mennesker, der har hårdt brug for det. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps