Mental sundhed Usserødhave

Arbejdspsykologisk konsulent Pia Dreyer modtager 140.426 kr., til et projekt for den private børneinstitution Usserødhave, der skal bidrage til, at medarbejderne kan håndtere konsekvenserne af mentale helbredsudfordringer blandt personalet.

Konsulent Pia Dreyer modtager 140.426 kr. fra Velliv Foreningen på vegne af Usserødhave .jpg

Ansøger

Pia Dreyer

Bevilling

DKK 140.426

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Medarbejderne i Usserødhave rapporterer om udfordringer i den mentale sundhed. Det skal dette projekt lave om på. 

Udfordringer på arbejdspladsen

I den integrerede daginstitution Usserødhave i Hørsholm viser en undersøgelse, at der er tendenser til manglende kommunikation og samarbejde mellem de ansatte på tværs af faggrupper og børnestuer. Samtidigt bliver der på landsplan rapporteret om øget stresstilfælde blandt pædagoger. 

Derfor vil arbejdspsykologisk konsulent Pia Dreyer lave en indsats blandt medarbejdere og ledere i Usserødhave, som skal styrke arbejdsmiljøet og den mentale sundhed. Medarbejderne indebærer pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledelsen på arbejdspladsen. 

Projektets formål er at øge trivslen for de ansatte ved at undervise i samarbejde, intervenere på samarbejdsudfordringer og dermed forbedre deres samarbejdskompetencer. 

Et projekt i fem faser

Indsatsen foregår i fem faser. Første fase er indledende og skal kortlægge problemer i arbejdsmiljøet gennem feltstudier og fokusgruppeinterviews. 

Anden fase er intervention: Her får ansatte og ledelse viden og nye handlekompetencer gennem workshops og supervision. Der vil være fokus på samarbejde omkring kerneopgaven og fælles mål samt anerkendende kommunikation via sprog og håndtering af belastninger, samt ledelsescoaching. 

Tredje fase er eftermåling, hvor det forventes, at projektets effekt kan ses gennem en arbejdsplads vurdering.

Fjerde fase er forankring, hvor det forventes, at projektet bliver implementeret så tæt på kerneopgaven som muligt. De ansatte vil desuden modtage supervision i mindre grupper.

Den sidste og femte fase, er formidling: Her vil der blive iværksat en minikonference for Hørsholm kommunes private institutioner. Derudover vil der blive skrevet en artikel til BUBL for at rette opmærksomhed på projektets aktuelle problemstillinger. 

Således kan andre selvejede institutioner og lignede arbejdspladser blive inspireret af indsatsen og forhåbentlig opnå en bedre mental sundhed og et godt arbejdsmiljø. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 140.426 kr.