Mental Sundhed til håndtering af coronakrisen

Projektet går ud på at træne/oplære/uddanne boligforeningen PMs 20 medarbejdere til at kunne håndtere den nye situation i forbindelse med coronakrisen - dvs. medarbejdernes konstruktive ageren og dialog hinanden imellem og overfor foreningens ca. 1.000 beboere.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Boligforeningen PM

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2023

Beboerne består af forskellige beboergrupper med forskellige baggrunde, kulturer og sprog. Gennem online kurser med fokus på mental sundhed vil medarbejderne få fokus ny adfærd og konfliktforebyggelse ifb. med nye arbejdsgange. Der vil desuden være individuelle samtaler med medarbejderne. Formålet med projektet er at skabe tryghed for både medarbejdere og beboere i en nye hverdag på baggrund af coronakrisen og skabe grundlag for konstruktiv dialog mellem medarbejdere og imellem boligforeningens beboere, som ofte er isoleret i eget hjem.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps