Mental Sundhed på HMF

Virksomheden, der producerer læssemaskiner, ønsker at sætte fokus på at styrke den mentale sundhed blandt medarbejderne.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

HMF Group

Bevilling

DKK 44.500

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2023

Det skal ske gennem uddannelse af en mental mentor, udformning af internt uddannelsesforløb for ledere i HMF, afholdelse af intern træning og et individuel sparringsforløb til ledere med specifikke udfordringer. Formålet med indsatsen vil være at styrke ledernes evne til at spotte, spørge ind og generelt skabe et arbejdsmiljø, hvor også den mentale sundhed er i fokus – også inden man står med en medarbejder, der er ramt af stress eller anden kritisk mistrivsel.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps