Mental sundhed i væksttid

WeShelter, en organisation, der arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår, modtager en bevilling på 120.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal styrke samarbejdet og arbejdspladskulturen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

WeShelter

Bevilling

DKK 120.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Højt arbejdspres og integration af mange nye medarbejdere

Organisationen WeShelter har oplevet kraftig vækst, hvilket har udfordret fællesskabet og de gode relationer. Derudover har en Arbejdspladsvurdering (APV) vist et højt arbejdspres.

Ansøger, Helle Ourø Nielsen, som er chefkonsulent i organisationen, skriver: ”Arbejdsmiljødrøftelsen viser, at højt arbejdspres og integration af mange nye kollegaer har store konsekvenser i forhold til det relationelle og organisationsfølelsen på tværs i organisationen, som i høj grad påvirker medarbejderes mentale trivsel.”

WeShelter modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen på 120.000 kr. til at arbejde med den mentale sundhed og styrke arbejdsfællesskabet i organisationen.

Tidsmiljøer og fælles positiv feedback-kultur

Helt konkret, består indsatsen af følgende aktiviteter:

- Afholdelse af to fokusgrupper med alle medarbejdere til afdækning af udfordringer.

- To-dags seminar, hvor der arbejdes med tidsmiljøer, og der arbejdes med tidmiljøer og udvikles en fælles positiv feedback-kultur.

- Seminar hvor der følges op på projektets initiativer og evalueres om de ønskede mål er opnået.

Der samarbejdes med en ekstern konsulent. 

Helle Ourø Nielsen skriver: "Ved at arbejde med tidsmiljøer skabes klarhed om den gode drift i kerneopgaven, sunde og bæredygtige rytmer i arbejdet (variation mellem udvikling og drift) og fælles tilrettelæggelse af arbejdet vægtes højere end selvtilrettelæggelse. I kombination med dette skal samarbejdet styrkes via udvikling af en fælles positiv feedbackkultur.".

Indsatsen forventes at komme 14 medarbejdere og én direktør til gode og afvikles i løbet af 10 måneder.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps