Mental sundhed i hjemmeplejen

Konsulentfirmaet Kongruens Aps modtager 954.820 kr. til en indsats hos firmaet Kær.dk – Pleje og omsorg. Målet er at klæde teamlederne på til at håndtere samtaler med medarbejdere, så de hver især bliver bedre til at håndtere udfordringer med borgere og pårørende.

Kongruens modtager støtte fra Velliv Foreningen til indsats i hjemmepleje branchen.jpg (1)

Ansøger

Kongruens Aps

Bevilling

DKK 954.820

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2020

Bedre mental sundhed og reduceret sygefravær

Mange medarbejdere indenfor hjemmeplejen oplever et stigende pres, som følge af et højt tempo, pårørendefrustrationer- og krav. Det vil konsulentfirmaet Kongruens ApS forsøge at påvirke i en mere positiv retning ved at kompetenceopbygge og bevidstgøre virksomhedens medarbejdere. Derfor modtager de støtte fra Velliv Foreningen til at lave en forebyggende indsats hos Kær.dk – Pleje og omsorg.

Kær.dk tilbyder b.la. privat hjemmehjælp og har derfor både ansat medarbejdere i form af SOSU assistenter, hjælpere, sygeplejersker, rengøring og ufaglært personale, foruden teamledere og topledere. 

Indsatsen vil fokusere på at klæde teamlederne på til at håndtere samtaler med medarbejdere mhp., at de hver især bedre til at håndtere udfordringer med borgere og pårørende. I sidste ende skal projektet bidrage til at øge den mentale sundhed og reducere sygefraværet i virksomheden. 

IGLO-model og udviklingsforløb

Forløbet vil tage afsæt i IGLO-modellen og vil bl.a. inkludere undervisningsdage med følgende indhold: 

  • Trivsel, samarbejde, personlig udvikling, DISC
    personprofilanalyse der skal synliggøre styrker, motivations- og
    udviklingsområder, systemisk opstilling og systemiske dynamikker
  • Kommunikation, Johari-vinduet, feedback
  • Stress & pres

Mellem kursusdagene vil deltagerne modtage individuel- og teamcoaching undervejs i deres kompetenceopbygning/mønsterafbrydning og integreringsproces. Processen afstemmes, udvikles og afvikles i tæt dialog med ledelsen.

Teamlederne og topledelsen gennemgår et parallelt udviklingsforløb samtidig med medarbejderne. Teamlederne og topledelsen får igennem projektforløbet udvidet og styrket deres kompetencer, således at de bedst muligt kan føre medarbejderne og dem selv igennem udviklingsprocessen.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 954.820 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Kongruens har gennemført forløbet planmæssigt og en intern evaluering af projektet indikerer, at medarbejderne har fået mere fokus på egen adfærd, eget ansvar og lært at håndtere pres i højere grad, ligesom teamlederne er blevet bedre til at styrke og håndtere medarbejderne i en presset hverdag.