Mental Sundhed i Detailbranchen

Konsulentvirksomheden Mentality v/Zuzan Linnet Degani modtager 1.388.861 kr. til at styrke den mentale sundhed hos både ledere og udvalgte medarbejdere i en række detailvirksomheder.

Mentality v. Zuzan Linnet Delgani modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Mentality

Bevilling

DKK 1.388.861

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores branche

År

2020

Indsatsen skal sætte den mentale sundhed på dagsordenen i detailbranchen.

Et psykosocialt sundt arbejdsmiljø

I flere virksomheder i detailbranchen er der først og fremmest fokus på nøgletal og økonomi, og derfor har arbejdstrivslen og den mentale sundhed ikke altid førsteret.  

Derfor ønsker konsulentvirksomheden Mentality at lave en indsats, der skal understøtte den mentale sundhed i detailbranchen. Projektet baseret ud fra forskning og erfaringer, som peger på, at mental sundhed og trivslen på arbejdspladsen går forud for en velfungerende arbejdsplads og virksomhed. Når arbejdsmiljøet og den mentale sundhed spiller, har det beviseligt en positiv indflydelse på omsætningen og det økonomiske aspekt i virksomheden.

God kommunikation skaber et godt arbejdsmiljø og følelsen af meningsfuldhed for hver enkelt medarbejder, mens vejen til et psykosocialt sundt arbejdsmiljø desuden går gennem bevidst lederskab, mentaltræning og kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere.

Derfor vil indsatsen ske gennem forskellige tiltag og undervisningsdage for medarbejdere og ledere. Mentaltræning og kompetenceudvikling er omdrejningspunktet, som skaber øget bevidsthed og med det bedre arbejdstrivsel og effektivitet. Forløbet er struktureret således, at der undervises i henholdsvis leder-og medarbejdergrupper gennem online workshops på tværs af virksomheder. Derudover vil der være 1:1 coaching- og ledermentor-sessioner.

En ændret kultur med fokus på mental sundhed

Gennem mentaltræning og kompetenceudvikling, vil ledere og medarbejdere opnå nye indsigter, perspektiver og ændre adfærd. Dette har direkte effekt på den mentale sundhed og virksomhedernes konkurrenceevne, bundlinje og på sigt en ændret kultur.

Mentality benytter sig af virksomhedens egne metoder, der er en hybrid af forskellige teorier og metoder, som er håndplukket og målrettet styrkelsen af den mentale sundhed for både ledere og medarbejdere. 

Aktiviteterne har til formål at udvikle deltagernes bevidsthedsniveau ved at generere adfærdsforandrende kompetencer, som understøtter et psykosocialt sundt arbejdsmiljø. Til understøttelse af dette udvikles digitale undervisningsmaterialer-og værktøjer. Lederen vil med sit autentiske lederskab være en rollemodel, som går forrest i forhold til at skabe forandring.

Herigennem sikres et fællesskab og vidensdeling, som fremmer den mentale sundhed på arbejdspladser i et større perspektiv.

Således skriver projektet sig ind i Velliv Foreningens målsætninger for indsatsområde 3. Velliv Foreningen støtter derfor indsatsen med 1.388.861 kr.

Du kan læse mere om projektet her. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Projektets resultater

Projektet er nu afsluttet. Igennem projektperioden har udvalgte ledere og medarbejdere fra ni virksomheder deltaget i en indsats. Indsatsen består af henholdsvis et forløb målrettet ledere og et forløb målrettet medarbejdere, der har været blandet på tværs af virksomheder. Et forløb består af heldagsundervisning, online workshops og 1:1 sessioner imellem undervisningsgangene.

Medarbejderne tilkendegiver i en intern evaluering, at indsatsen har bidraget til øget psykologisk tryghed på arbejdspladsen, bedre kommunikationsevner og bedre konflikthåndtering. Medarbejderne oplever også et styrket kollegaskab, en styrket fællesskabsfølelse, øget trivsel og mindsket stress.

Lederne tilkendegiver i en intern evaluering, at de har fået et styrket fokus på anerkendelse og opmærksom lytning, højnet fællesskabsfølelsen og forbedret deres kommunikationsevner. Lederne føler, at de gennem indsatsen er klædt på til at lede på en empatisk, autentisk og tydelig måde. Endeligt er lederne efter de afsluttede forløb opmærksomme på behovet for kontinuerligt at have fokus på og øve de forskellige elementer fra undervisningen for at fastholde forandringerne i praksis.

Du kan få adgang til en gratis digital udgave af undervisningsforløbet i linkene nedenfor: