Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Dansk Selskab for Patientsikkerhed modtager 1.914.000 kr. til et forskningsprojekt, der har til formål at forebygge og reducere omfanget af mentale belastninger, som forekommer i sundhedsvæsenet.

Dansk selskab for patientsikkerhed modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg (1)

Ansøger

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Bevilling

DKK 1.914.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2020

Projekts mål er at medvirke til at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet, og sekundært her til at reducere af sygefravær og jobflugt samt forbedre patientsikkerheden. Med afsæt i eksisterende erfaringer fra ind og udland vil et udviklet koncept blive afprøvet i en klinisk organisation, processen og effekten vil blive målt.  

Fokus på forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø

Arbejdet med patienter medfører hyppigt mental belastning af sundhedsprofessionelle, og kun få bliver tilbudt tilstrækkelig hjælp efter særligt belastende situationer. De psykologiske følger (PTSD) kan være langvarige. Konsekvenserne er først og fremmest belastning af de sundhedsprofessionelle, og som følge heraf forværring af patientsikkerheden, sygefravær og jobflugt. 

Derfor vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed lave et forskningsprojekt, der skal sætte fokus på forebyggelse og håndtering af sekundær traumatisering hos hospitalsansatte. Formålet med projektet er at videreudvikle og afprøve et koncept, der kan hjælpe sundhedsprofessionelle med forebyggelse af mentale helbredsudfordringer i forbindelse med mentale belastninger  relateret til arbejdet.

Projektet er inddelt i tre faser, hvor Helsefonden finansierer den første del, mens Velliv Foreningen finansier den anden.

Fase 1 består af at udvikle et generelt koncept med handlinger til at forebygge og reducere mentale belastninger hos sundhedsprofessionelle. Fase 2, som Velliv Foreningen finansierer, vil teste og videreudvikle konceptet i en dansk organisation, og måle både proces og effekt. Fase 3 er en senere fase, som vil implantere konceptet i en række organisationer. 

Reducering og forebyggelse af mentale belastninger

Projektets metoder er samlet i et koncept på baggrund af viden om afprøvede tiltag og deres effekter. Konceptet indebærer metoder til at forebygge og reducere mentale belastninger hos sundhedsprofessionellet, og omfatter ledelser og medarbejdere. 

Konceptet vil blive implementeret i en mellemstor sundheds organisation, og systematisk opsamle erfaringer og formidle det bredt. Konceptet består af følgende:

A. Alle – ansatte og ledere – skal have en basal viden om psykologisk tryghed og hvad der udfordrer denne tryghed, og konsekvenserne heraf, i relation til det psykosociale arbejdsmiljø, med særlig fokus på de mentale udfordringer som arbejdet med alvorligt syge mennesker indebærer.
B. Der skal udvikles en kultur samt viden og organisation, hvor det er naturligt og muligt at tale neutralt og konstruktivt om de følelser og reaktioner i relation til arbejdet, som er svære.
C. Der skal etableres viden, kunnen og en organisation hvor kolleger med lidt sværere mental belastning har hurtig og let adgang til yderligere samtaler med kolleger med særlige kompetencer.
D. Der skal være regler og mulighed for henvisning til professionel samtale-hjælp hos f.eks. en psykolog. 

Projektledelsen bliver varetaget af Dansk Selskab for Patientsikkerhed v.
overlæge Jacob Nielsen. Forskningsindsatsen ledes af professor, Dr. Med. Doris Østergaard, Copenhagen Academy og Medical Simulation (CAMES). Implementerings testen ledes af overlæge Pernille Cedergreen, Herlev Hospital. Til projektet er der desuden knyttet en bred tværfaglig udviklings- og forskningsgruppe. 

Velliv Foreningen støtter projektet med 1.914.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps