Mental sundhed for alle

Lederne i Creativ Company skal lære at fremme deres egen og medarbejdernes mentale sundhed. Derfor er de gået i gang med et mentaltræningsforløb, der støttes med 212.000 kr. af Velliv Foreningen.

Creativ Companyjpg

Ansøger

Creativ Company A/S

Bevilling

DKK 212.800

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

At sælge hobbyartikler i en webshop lyder fredeligt, men for Creativ Company handler hverdagen om stærk vækst, og det kræver, at ledere og medarbejdere kan håndtere vedvarende forandringer og konstant udvikling. Bag webshoppens farverige forside med tilbud på perler, terrazzoflager og krympeplast ligger 190 ansattes hårde arbejde.

Stærk vækst balancerer i mange virksomheder på grænsen til at skabe stress blandt medarbejderne, og det har ledelsen i Creativ Company valgt at forebygge. Virksomhedens 19 ledere er netop begyndt på et mentaltræningsprogram, så de kan forebygge stress og fremme deres egen og medarbejdernes mentale sundhed.

”Forandringer og travlhed er et vilkår, når man som os ønsker en virksomhed i vækst. Men er vi bevidste om og arbejder med vores mentale sundhed og robusthed kan vi få god hjælp til at navigere og trives i vores arbejdsliv. Det gælder både for ledere og medarbejdere. Som leder har man dog en særlig rolle i at sikre trivsel og sundhed for de medarbejdere, man har ansvaret for, samtidig med, at man også selv skal have et arbejdsliv, som man trives i,” siger Pia Ørskov, der er HR-chef i Creativ Company.

Sammen med Center for Mental Robusthed har virksomheden på Rasmus Færchs Vej i Holstebro taget fat på at uddanne lederne. Med afsæt i to analyser som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udarbejdede for Velliv Foreningen i 2018, vil ledergruppen i Creativ Company lære at bruge anerkendte metoder og redskaber, som forebygger stress og andre symptomer på dårlig mental sundhed. Dertil uddannes to af lederne til at have særligt fokus på mental sundhed i virksomheden.

Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer mental sundhed i arbejdslivet og har derfor valgt at støtte tiltaget med lederuddannelse i Creativ Company med 212.000 kr.

Erfaringerne fra Creativ Company vil blive tilgængelige for alle landets virksomheder og brancher, når projektet afsluttes med udgangen af 2019.

Problem

Stærk vækst resulterer ofte i et opskruet arbejdstempo og konstante forandringer, som i mange tilfælde kan føre til stress blandt medarbejderne. Creative Company A/S er en virksomhed med 190 ansatte, der er de seneste år har været i stærk vækst. Med dette projekt vil virksomheden forebygge stresssymptomer gennem et mentaltræningsprogram, hvor lederne klædes bedre på til fremme deres egen og medarbejdernes mentale sundhed.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er lederne i Creativ Company, som udgør i alt 19 personer. Den sekundære målgruppe er medarbejderne, da ledelsen spiller en særlig rolle i at sikre trivsel og sundhed for medarbejderne.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. 19 ledere i Creativ Company har gennem projektet fået redskaber til at forebygge stress og sikre trivsel og mental sundhed for dem selv og virksomhedens ca. 200 medarbejdere. Mentaltræningsprogrammet var en succes, og virksomheden ønsker at fortsætte med undervisning og træning i Mental Robusthed på flere niveauer efter projektets afslutning. En måling af deltagernes mentale robusthed før og fire måneder efter deltagelse i mentaltræningsprogrammet viste fremgang på de fleste parametre.

I Creativ Company havde man i forvejen et stort fokus på trivsel og forebyggelse af stress, og projektet har bidraget til, at virksomheden har fået mere konkrete måder at arbejde med trivsel på, og at det er blevet mere synligt, at trivsel er prioriteret i virksomheden og er et mål, som alle arbejder henimod.

Udover de planlagte aktiviteter har projektet givet anledning til forskellige aktiviteter i virksomheden. F.eks. inviterer en afdeling hver uge til ’formiddagskaffe med bonus’, hvor der hver gang er et lille indlæg om emner fra undervisningsprogrammet. En læring fra projektet er netop, at det er vigtigt at følge op og blive ved med at anvende de redskaber, som man har lært, ligesom det er vigtigt, at man på strategisk plan aftaler, hvilken plads projektet skal have fremover, og hvordan man vil prioritere det.