Mental sundhed - et fælles ansvar

Konsulent Charlotte Eli, der ejer firmaet Charlotte Eli Ledelse-og organisationsudvikling vil lave en indsats, der skal fremme lederes og medarbejderes trivsel på fem specialinstitutioner. Hun modtager 356.015 kr. til projektet.

kvinder studerende venner.jpg

Ansøger

Charlotte Eli Ledelse-og organisationsudvikling

Bevilling

DKK 356.015

Beliggenhed

Sjælland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores område

År

2020

Indsatsen foregår i samarbejde med fem private specialinstitutioner (bosteder og skoletilbud), og projektet består af en række tiltag herunder lokale indsatser på de enkelte institutioner, workshop, dialogforum og ledernetværk for en branche som er særligt udfordret af høje krav.

En særligt udfordret målgruppe

På specialinstitutioner er der høje og mangeartede krav, hvorfor medarbejdere er særligt udfordrede i deres job. De er ofte pressede af følelsesmæssige krav i arbejdet med børn, unge og voksne, som har behov for socialpædagogisk støtte De arbejder tit med skiftende kollegaer, i dag-, aften og nattevagter, og meget af personalet oplever, at de hyppigt står alene. Derfor vil Charlotte Eli Ledelse-og organisationsudvikling med denne indsats have fokus på at styrke både ledernes og medarbejdernes mentale sundhed via konkrete arbejdspladsbaserede tiltag.

Tiltag, der skal fremme den mentale sundhed

Formålet med projektet er at give medarbejdere og ledere virkningsfulde værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at fremme den mentale sundhed. Det skal ske gennem workshops for lederne og ressourcepersoner med fokus på arbejdsmiljøaspekter, forebyggelse og håndtering af udfordringer i det psykisk arbejdsmiljø. Derudover vil indsatsen bestå af aktiviteter for medarbejderne, udarbejdelse af arbejdspladspolitikker og ledelsestræningsforløb - alle indsatser med målet om at forbedre den mentale sundhed for ledere og medarbejdere. Det vil Velliv Foreningen naturligvis gerne støtte.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Der har deltaget 31 ledere og ca. 200 medarbejdere fra private specialinstitutioner i projektet, hvis formål var at skabe mental overskud, mod og handlekraft hos den enkelte og på arbejdspladserne. For lederne på tværs af arbejdspladserne har der været afholdt døgnseminar og netværksmøder, hvor lederne har delt erfaringer og fået inspiration til virkningsfulde værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at fremme mental sundhed på deres arbejdsplads. På de enkelte arbejdspladser er der udarbejdet planer for forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Projektet har i høj grad haft fokus på løbende evaluering med fokus på læring undervejs og klare mål for effekt af de valgte indsatser. Overordnet har projektet skabt et sprog for at tale om mental sundhed og udviklet en bevidsthed om mental sundhed som et fælles ansvar på alle de deltagende arbejdspladser. De deltagende ledere har ført en læringslogbog som sammen med afsluttende skriftlig evaluering viser, at alle arbejdspladserne har fået udbytte af forløbet, men også at udbyttet er forskelligt, alt efter hvor meget arbejdspladsen i forvejen har arbejdet med mental sundhed. Der blev i projektet arbejdet med ledelsesudfordringer og hvordan man skaber en balance i en travl hverdag. Charlotte Eli, som er projektejer, udviklede på baggrund heraf metoden SUN, som kan hjælpe den enkelte leder til at blive klar over blandt eget ledelsesgrundlag og håndtering af paradokser i lederskabet og på arbejdspladsen. Metoden er beskrevet nærmere her.