Mental Health First Aiders

Scandlines Danmark modtager 50.000 kr. til at give optil 20 medarbejdere i virksomheden en professionel uddannelse i førstehjælp i mental sundhed.

Scandlines Danmark modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Scandlines Danmark

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2020

Den primære målgruppe for uddannelsen er mellemledere, som vil blive uddannet i at være Mental Health First Aiders. Uddannelsen vil give dem udstyr med de færdigheder og værktøjer, der er nødvendige for at identificere symptomer på psykiske sygdomme og mistrivsel i arbejdsmiljøet.

Et hurtigt skiftende arbejdsmiljø

Scandlines Danmark vil lave en indsats, der skal styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen. Virksomheden beskriver, at det ikke er alle ansatte, som har let adgang til forebyggende psykiske sundhedsydelser, og at der samtidigt findes medarbejdere, som ikke kender til symptomerne på mental usundhed hos dem selv.

Med et hurtigt skiftende arbejdsmiljø og en arbejdspopulation bestående af nye/unge arbejdstagere og seniorarbejdere, er der mange specifikke stressfaktorer, der påvirker disse grupper på arbejdet. Scandlines Danmark ønsker derfor at opbygge ledernes evner til at tackle psykosociale udfordringer i arbejdsmiljøet og forbedre medarbejdernes samlede trivsel.

Formålet med indsatsen er at udstyre linjeledere med de rette færdigheder i at identificere symptomer på psykiske sundhedsmæssige udfordringer i deres teams. 

Et australsk koncept

Mental Health First Aiders bygger på et australsk koncept, der er valideret, og i Danmark er det konceptualiseret og tilpasset danske forhold. Indsatsen har flere delkomponenter: Dels skal medarbejderne uddannes og dels bliver der udviklet en værktøjskasse, som skal understøtte det fremadrettede arbejde.

Projektets forløber således: 

Del 1: Udvikling af et program til Mental Health First Aid-uddannelsen, der er selvbærende og involverer alle niveauer af medarbejdere. De første 12 måneder af projektet vil fokusere på de fire punkter beskrevet nedenfor: 

  • a. Mental Health First Aid grunduddannelse primært for mellemledere.
  • b. Der vil være konsultationer med Mental Health First Aid-gruppen for at udvikle Scanlines-specifikke ressourcer til mental sundhed/psykosociale initiativer og ressourcer.
  • c. Intervalmøder med Mental Health First Aid-gruppen for feedback på del b, ift. hvad der skal revideres, forbedres eller føjes til ressourcerne.
  • d. Evaluering og overvejelser omkring, hvordan man udvider programmet. 

Del 2: Reduktion af langtidssygefravær/sygefravær relateret til stress. Brug af sygefraværsstatistik til at se, om der er et fald i de samlede sygedage i de afdelinger, der har deltaget.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps