Meningsfyldte aftenfællesskaber

Café Parasollen i Vejle, der er en del af KFUM's Sociale Arbejde, modtager 50.000 kr. til at lave et meningsfyldt aftenfællesskab for udsatte og ensomme borgere.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Café Parasollen, KFUM's Sociale Arbejde

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Lige adgang til fællesskabet

Café Parasollen møder i deres dagligdag en stor gruppe socialt udsatte, der lever i social isolation med stor ensomhed i hverdagen.

Tre dage om ugen har Café Parasollen åbent om aftenen, hvor der er et fællesskab omkring forskellige aktiviteter som eksempelvis brætspil, højtlæsning eller banko.

Der er en lille egenbetaling til aftenarrangementerne, men eftersom Café Parasollen ønsker at inkludere alle i fællesskabet og mindske ensomheden hos de særligt udsatte, modtager de 50.000 kr. fra Velliv Foreningen. Målet med bevillingen er at imødekomme dem, som ikke har midler til selv, at stå for den minimale egenbetaling.

Aftner med mening

I Café Parasollen er alle velkomne men deres fokus er på, at skabe mening og fællesskaber for udsatte borgere såsom borgere der kæmper med misbrugs relaterede udfordringer, angst, depression og social isolation.

Til aftencaféen vil der være fællesspisning for deltagerne, samt hyggelige aktiviteter for, at mindske ensomheden blandt brugerne, og styrke den mentale sundhed.

En del af målsætningen for projektet er at brugerne får skabt tættere og trygge relationer til caféen og de andre brugere. Gennem dette projekt er det også håbet, at brugerne opbygger større selvværd og selvtillid i relationen til andre. Projektet skal køre hele 2022.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps