Mening skaber mennesker

Gallo Kriserådgivning modtager 50.000 kr. til projektet 'mening skaber mennesker', som et tilbud til en bred gruppe af socialt og psykisk sårbare mennesker.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Gallo Kriserådgivning

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Styrke det mentale helbred

Gallo Kriserådgivning modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til projektet Mening skaber mennesker. Projektet har til formål at styrke socialt og psykisk sårbare mennesker, der ellers er afsondret fra det omgivende samfund og dets fællesskaber.

Projektet vil gennem sociale aktiviteter styrke deltageres mentale helbred og modvirke isolation, ensomhed og depression. Aktiviteterne indebærer blandt andet 25 årlige ture ud af huset, ferier, aktiviteter i huset samt to ugentlige fællesspisninger. 

Indsatsen henvender sig til de nuværende og nytilkommende gæster i Gallo Kriserådgivning. Målgruppen er typisk socialt og psykisk sårbare, der har et begrænset socialt netværk og er i kontakt med det offentlige og psykiatriske behandlingssystem.

Reducerer ensomhed og social isolation

Projektet forventes både på kort og længere sigt at kunne bidrage til at reducere ensomhed og social isolation blandt sårbare borgere, samt skabe en meningsfuld hverdag for målgruppen.

Der er i store træk tale om en fortsættelse af Gallo Kriserådgivnings eksisterende tilbud, som har vist sig at have en god effekt på målgruppen. 

Således har indsatsen til formål at støtte en gruppe mennesker, der er hårdt udfordrede på deres mentale sundhed. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps