Medlemsseminar maj 2019

Danskere med den sjældne lungesygdom PAH møder sjældent hinanden. Et projekt skal samle dem, så de i fællesskab kan lære at håndtere livet med sygdommen og undgå at blive ramt af angst, depression og ensomhed. Foreningen Norliv støtter projektet med 25.000 kr.

Bestyrelse maj 2016 patientforeningen pah.jpg

Ansøger

PAH Patientforeningen

Bevilling

DKK 25.000

Projektperiode

2018 - 2019

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

PAH Patientforeningen vil samle danskere med lungesygdommen Pulmonal Arteriel Hypertension (PAH) i et projekt, der skal modvirke, at dårlig mental sundhed bliver en følge af sygdommen.

PAH er en sjælden sygdom, og behandlingen foregår på tre forskellige universitetshospitaler. PAH-ramte og deres pårørende møder sjældent andre med sygdommen, som er livsvarig og ofte med komplicerede behandlingsmetoder.  Projektet fremhæver derfor vigtigheden i at møde andre med samme sygdom og lære dialogværktøjer, få psykologhjælp og danne netværk, som kan modvirke de mentale udfordringer, som PAH-ramte ofte rammes af.

”Projektet vil have vital betydning for patienter og pårørende ved at styrke deres mentale sundhed. Det handler om at modvirke ensomhed, angst og depression. Mange PAH-ramte oplever også isolation, mobning og chikane på grund af deres sygdom. Med dialogværktøjet ”At leve med PAH” og psykologhjælp til både de ramte og deres pårørende samt et netværk mellem de ramte danskere og deres pårørende, vil der kunne skabes en emotionel styrke til at håndtere livet med PAH,” fortæller Bente Rasmussen, der er formand for PAH Patientforeningen.

Problem

PAH er en sjælden lungesygdom og danskere med sygdommen møder sjældent hinanden. Patienter eller pårørende kan i mange tilfælde opleve mentale sundhedsudfordringer såsom ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane. Dette projekt vil etablere et medlemsseminar for personer med PAH. Formålet er, at PAH-ramte får muligheden for at etablere et netværk med andre med samme diagnose og får psykologihjælp, som kan modvirke de mentale udfordringer.

Målgruppe

Projektets målgruppe er PAH-ramte og pårørende, som med hjælp fra psykolog kan drøfte, hvordan de
fremover kan modtage den nødvendige emotionelle støtte til at håndtere sygdommen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps