Medarbejdertrivsel på Kirkens Korshærs varmestue

Kirkens Korshær i Horsens ønsker at gøre en ekstra indsats for deres frivillige ildsjæle. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr.

silhouette-photography-of-group-of-people-jumping-during-1000445.jpg

Ansøger

Kirkens Korshær i Horsens

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Hos Kirkens Korhær i Horsens vil antallet af personalemøder blive øget, de frivillige vil blive tilbudt supervision, og der vil blive arrangeret en udflugt for frivillige. Samtidigt får de frivillige mulighed for at deltage i årsmødet - alt sammen med målet om at støtte op om de frivillige ildsjæles mentale sundhed og engangement i foreningen. 

En ekstra indsats for frivillige

Pleje af de frivillige ildsjæle bliver ofte nedprioriteret, fordi arbejdet med sårbare er økonomisk krævende. Kirkens Korshær i Horsens ønsker derfor at gøre en ekstra indsats for deres frivillige, da arbejdet med psykisk syge og misbrugere kan være yderst hårdt på det mentale plan. På nuværende tidspunkt får de frivillige tilbudt at deltage i personalemøder et par gange årligt, men de har ikke mulighed for supervision. Det er på trods af, at 25 frivillige i Kirkens Korshær Horsens dagligt arbejder med svære problemstillinger, hvor det kunne være gavnligt for dem med supervision og mere opkvalificering. Udover, at de frivillige får gavn af indsatsen forventes det, at brugerne af varmestuen, vil få glæde af de frivilliges forbedrede kvalifikationer.

Øget risiko for mental mistrivsel

Kirkens Korshærs varmestue er en lokal aktivitet, der arbejder for at modvirke ensomhed, angst og depression hos brugerne. Projektet vil styrke de de frivilliges forudsætninger for at kunne tage del i arbejdet, der er psykisk krævende. Supervision som en metode er yderst brugbar, da det vil hjælpe de frivillige med at bearbejde de oplevelser, de har på varmestuen. Dermed reduceres risikoen for, at de bliver psykisk påvirket i en negativ retning af arbejdet. Kirkens Korshær i Horsens vil ligeledes tilbyde frivillige sociale aktiviteter og faglig opkvalificering, hvilket gør de frivillige bedre i stand til at varetage hvervet som frivillig. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 50.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps