Manual for frivillige til at navigere i en foranderlig fremtid

Instituttet for Fremtidsforskning (IFF) vil løse udfordringer for frivillige, der mangler værktøjer til at navigere i usikre tider, som under corona. De modtager 250.000 kr. til deres projekt.

jelling have modtager fondsstøtte fra Velliv Foreningen.jpg (2)

Ansøger

Instituttet for Fremtidsforskning (IFF)

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2021

Frivillighed under og efter corona

Frivilligt arbejde er en vigtig støtte under vores velfærdssamfund, hvor mennesker med overskud og sjælekraft kan hjælpe andre i nød. Under corona har det vist sig udfordrende at være frivillig, da der pga. omstændighederne, har været behov for stor omstillingsparathed og fleksibilitet. De ekstra krav til de frivillige kan have konsekvenser for deres egen mentale sundhed.

Derfor er det vigtigt, at der bliver værnet om frivilligheden, hvilket IFF sætter fokus på med dette projekt, som Velliv Foreningen støtter med 250.000 kr.

Med dette projekt vil IFF fremme de frivilliges motivation og gejst, ved at give dem de rette værktøjer og et sprog for at kunne navigere i usikre tider. Derved vil de undgå, at rollen som frivillig bliver for kompliceret og energikrævende.

Formidling af erfaringer og værktøjer

Konkret vil IFF indsamle ny viden om udfordringerne som frivillig under corona, og derudfra udarbejdes værktøjer og metoder til at håndtere tider præget af usikkerhed.

På baggrund af den indsamlede viden og inddragelse af allerede eksisterende best practice samt resultater indenfor forskningen, vil IFF præsentere en handlingsorienteret manual, som skal vejlede de frivillige igennem potentielle udfordringer.

De frivillige får dermed en guide til at tage beslutninger i situationer, hvor de vanlige rammer er under forandring. Herefter vil IFF stå for en bred videreformidling af resultaterne fra projektet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. På baggrund af resultaterne fra kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelse er der udviklet en manual for frivillige til at navigere i en foranderlig fremtid. Manualen kan læses her: Manual for Frivillige 2022 | Velliv Foreningen