Mandegruppe

Kompassets Venner modtager 16.500 kr. til etablering af et støttende netværk for mænd i en livskrise.

Kompassets venner modtager støtte fra Velliv Foreningen.png

Ansøger

Kompassets Venner

Bevilling

DKK 16.500

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Kompasset er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare, hvor de kan få støtte og samvær med andre, der er i samme situation. Kompassets Venner er Kompassets støtteforening. 

Et fælles tredje

Mange mænd er dårlige til at italesætte deres problemer og vælger ofte at isolere sig i stedet for at søge hjælp. Kompassets Venner ønsker at sætte fokus på problemet ved at bryde ensomheden og skabe et forum, hvor mænd kan tale om deres udfordringer på deres egne premisser.

Idéen med projektet er at sætte mænd sammen på en måde, hvor der er et fælles tredje til at skabe rammerne for mere personlige samtaler. Projektet har til formål at inddrage nogle af de mænd, der ikke er så gode til at række ud efter hjælp i forbindelse med livskriser.

Kompassets Venner vil skabe et rum for at mænd, der står midt i en livskrise eller på andre måder, har brug for det fællesskab, der kan opstå mænd imellem, har muligheden for at kunne understøtte hinanden. 

Gåtur, terapi og samvær

Gennem indsatsen vil 12 mænd få muligheden for at deltage i 10 sessioner. Her skal mændene og en terapeut mødes om at gå en tur i en time f.eks. i naturen, på et museum eller lignende. Formålet med gåturen er at skabe afsæt for uformelt samvær for gruppedeltagerne. 

Herefter vil der være mulighed for terapi i et lukket rum, hvorefter deltagerne kan vælge at mødes på en restaurant eller café uden terapeutens tilstedeværelse. 

Håbet er, at deltagerne vil få en bedre fornemmelse for, hvornår og hvordan de skal række ud efter hjælp i fremtiden. Projektet arbejder primært hen mod en bedre forståelse af egen situation, samtidig med at samværet med andre, i samme eller lignende situationer, kan være medvirkende til at normalisere idéen om at række ud efter andre i vanskelige situationer.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 16.500 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps