Madskole på Fredspladsen

Livsværkstederne i Gellerup ønsker at lave en madskole for beboere, der føler sig ensomme og isolerede i hverdagen. Velliv Foreningen støtter projektet med 49.875 kr.

19-0491 - Masdskole på Fredspladsen (Livsværkstederne i Gellerup) (4).jpeg

Ansøger

Livsværkstederne i Gellerup

Bevilling

DKK 49.875

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Projektet er særligt målrettet førtidspensionister og pensionister, der har et begrænset netværk.

Risiko for isolation, ensomhed og depression

Mange oplever et tab, når de ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet og er i risiko for at føle sig isolerede i hverdagen. Med denne indsats vil Livsværkstederne derfor lave en madskole, hvor beboerne i Gellerup kan mødes på tværs af generationer og lave aktiviteter sammen. Projektet er primært målrettet pensionister og førtidspensionister, der har mistet deres sociale netværk eller har brug for at deltage i sociale aktiviteter. En del af denne gruppe er ensomme, og er i øget risiko for at udvikle mentale sundhedsudfordringer, som depression og angst. Livsværkstederne har allerede kontakt med en del af målgruppen gennem deres netværk og gennem Café Vita, der er en social café hos Livsværkstederne. Projektet forventes  også at kunne gavne resten af beboerne i Gellerup, som vil blive inviteret til projektet. Det estimeres dermed, at op til 200 personer kan få direkte gavn af indsatsen.

Øget trivsel og inklusion

Indsatsen har fokus på at modvirke ensomhed og isolation ved etablering af et socialt tilbud. Livsværkstederne har erfaret, at sociale aktiviteter i området har en stor betydning for beboerne, der føler sig ekskluderede fra samfundet eller ikke har sociale fællesskaber, de kan indgå i. Livsværkstederne har desuden et godt blik for de udfordringer, som målgruppen kan have. Der er taget hensyn til disse - blandt andet kan beboerne melde sig til en afgrænset opgave (for eksempel indkøb, bordopsætning eller grøntsagsskæring) uden at være forpligtigede til at deltage i andre opgaver. Projektet skiller sig dermed ud fra andre fællesspisningsprojekter, ved at alle opgaver i processen bliver delt ud til deltagere/frivillige, som derigennem får en meningsfuld og social aktivitet at være en del af.

Projektet bindes sammen med andre tilbud i området og der skabes dermed en synergi-effekt, der bevares efter projektets afslutning. Projektets formål er dermed, at den enkelte deltager mærker en øget trivsel og føler sig inkluderet i et socialt fællesskab. Velliv Foreningen støtter dermed denne sympatiske indsats med 49.875 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps