Måling af prekært arbejde hos yngre erhvervsaktive danskere

Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest modtager 2.385.136 kr. til at udvikle og validere et dansk spørgeskema til at måle prekært arbejde blandt yngre erhvervsaktive på det danske arbejdsmarked.

colorbox.jpg (1)

Ansøger

Måling af prekært arbejde hos yngre erhvervsaktive danskere

Bevilling

DKK 2.385.136

Projektperiode

2021 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2021

Foto: Colorbox (c) 

Løse ansættelsesformer og økonomisk usikkerhed

Prekært arbejde er en betegnelse, der dækker over løse ansættelsesformer, hvor jobusikkerhed, kontraktlængde, manglende rettigheder og manglende social sikring kendetegner jobsituationen. Det prekære arbejde rammer især unge mennesker, og den økonomiske usikkerhed, uforudsigelighed og manglende stabilitet tidligt i arbejdslivet kan have negative indvirkninger på den mentale sundhed hos yngre erhvervsaktive. 

Samtidigt er udbredelsen af prekært arbejde i Danmark endnu ikke veldokumenteret. Derfor vil Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest afklare og kortlægge det prekære arbejdes størrelse og konsekvenser. Det skal ske ved at udvikle og validere et dansk spørgeskema til at måle prekært arbejde blandt yngre erhvervsaktive på det danske arbejdsmarked. 

Formålet er at undersøge de organisatoriske arbejdsmiljøforhold og det mentale helbred blandt prekært ansatte, samt at afdække psykologiske og sociale risikofaktorer i ungdom og tidlig voksenalder for prekært arbejde blandt yngre erhvervsaktive.

Konsekvenser ved prekært arbejde

Projektets udføres i samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet, og er opdelt i tre faser:

Fase 1: Her operationaliseres viden om måling af det prekære arbejde til danske forhold, herunder formulering af surveyspørgsmål, der kan måle prekært arbejde. 

Fase 2: Spørgeskemaets reliabilitet og validitet undersøges i en eksisterende kohorteundersøgelse. Måleredskabet indlejres i en ny spørgeskemarunde i kohorteundersøgelsen VestLiv 2021/22, hvor ca. 7000 unge (årgang 1983+1989) er fulgt regelmæssigt med spørgeskema fra de var ca. 15 år til i dag.

Fase 3: Her undersøges sammenhænge mellem prekært arbejde og fysiske, psykosociale og organisatoriske arbejdsmiljøfaktorer, samt mellem prekært arbejde og det mentale helbred. Gennem et prospektivt studie undersøges sammenhængen mellem psykosociale risikofaktorer i ungdom og tidlig voksenalder for at være i prekært arbejde som ung voksen. 

Således har projektet til formål at afdække omfanget af det prekære arbejdes konsekvenser. Velliv Foreningen støtter projektet med 2.385.136 kr.