LIVtag

Næstved by People modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til projekt, som skal afhjælpe borgere i Næstved Kommune, der oplever ensomhed og følelsen af ikke at være god nok.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Næstved by People

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ensomhed i Næstved Kommune

"Hvis du kommer klokken fire, er jeg glad klokken tre... Således sagde Den Lille Prins til ræven i Antoine de Saint Exupérys klassiker af samme navn. Vi ønsker at bringe glæde, indhold, minder og samvær. Vi ønsker at knytte bånd og derved undgå at borgerne, primært de mere udsatte, oplever at de er hægtet af, hvilket kun er af det onde og medfører ensomhed og ulykkelighed og sorg." - sådan skriver ansøger og medlem af Næstved by People, Kamilla Glyholt. 

I Næstved Kommune, oplever Næstved by People at der er en tendens til ensomhed hos borgerne. Ifølge udvalget, viser statistikkerne at en del borgere i Næstved Kommune, i alderen 20-65 år, mistrives pga. social isolation, manglende arbejdsidentitet eller følelsen af ikke at være "god nok". Det er en statistik som Næstved by People ønsker at ændre på, og derfor modtager de nu en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal afhjælpe ensomme borgere. 

Kulturelle foredrag og samtale

Indsatsen skal bl.a. bestå af kulturelle foredrag, og evt. fællesmiddage i samme forbindelse. På den måde skal et fælles tredje sikre en fællesskabsfølelse blandt deltagerne. Samtale skal fordre at der knyttes bånd og udveksles livserfaringer, de deltagende imellem. 

Kamilla Glyholt skriver: "Vort sigte er at skabe "et fælles tredje". Ensomhed er omgæret med mange følelser: følelsen af ikke at være god nok, ikke at være accepteret. Derfor søger vi, at skabe rammerne for den væren, det sted, de aktiviteter og det samvær, der skal afbøde isolationen og ensomheden.".

Projektet skal forløbe over tre måneder, og i alt forventes 100 borgere at deltage.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps