Ledelse af medarbejdere med psykisk belastende job

Kirkens Korshær vil uddanne ledere, så de kan vejlede medarbejdere og forebygge de traumatiserende konsekvenser, som arbejdet med udfordrede og sårbare danskere kan medføre. De modtager 400.000 kr. fra Velliv Foreningen til indsatsen.

startup-594090_1920.jpg

Ansøger

Kirkens Korshær

Bevilling

DKK 400.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Kirkens Korshær støtter danskere, der er udfordrede og sårbare. Arbejdet kan være psykisk krævende for medarbejdere, hvilket øger risikoen for at blive traumatiseret. Denne indsats har derfor til formål at klæde ledere i Kirkens Korshær på til at vejlede medarbejdere, der arbejder med mennesker på kanten.

Traumatisering - et velkendt problem blandt mennesker, der arbejder med udsatte

Traumatisering er en voldsom mental belastning, og projektet bygger på eksisterende viden om forebyggelse af traumatisering. Arbejdet med socialt udsatte kan være traumatiserende, og derfor er målet med denne indsats, at 50 af Kirkens Korshærs ledere skal uddannes til at forbygge medarbejderes primære og sekundære traumatisering ved psykisk krævende arbejde. Projektet er bygget op, så lederne får et fælles fundament for forståelse af psykologisk belastning, lærer at omsætte denne viden til egen kontekst, og får debriefing-kompetencer, så de kan støtte medarbejdere efter tunge forløb. Der vil være et særligt fokus på at uddanne lederne, så særligt nyansatte, vikarer, studerende, frivillige og indirekte brugere af Korshærens tilbud bliver klædt godt på. I første omgang vil 50 ledere blive uddannet. Disse ledere vil efterfølgende sikre – gennem deres teoretiske indsigt og strategiske værktøjer – at Kirkens Korshærs 600 medarbejdere får støtte og hjælp til at bearbejde fremtidige voldsomme hændelser konstruktivt.

Forebyggelse af traumatisering - bedre mental sundhed

Der er en klar analyse af udfordringerne på området, hvor medarbejderne arbejder med tunge menneskelige problemstillinger og derfor har brug for ledelsesstøtte og supervision. Særligt bygger projektet på Nationale retningslinjer, udgivet af Socialstyrelsen i december 2017, der omhandler forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Disse retningslinjerne indeholder en række anbefalinger og redskaber. Et af de centrale redskaber er en kvalificeret samtale og supervision af medarbejderen efter en voldsom hændelse, så medarbejderen restituerer hurtigere. Formålet med projektet er således at ruste ledere til at implementere virkningsfulde værktøjer og metoder til at fremme den mentale sundhed både på individ- og gruppeniveau. 

At have fokus på at forebygge traumatisering vil på sigt have positive effekter, så færre medarbejdere bliver traumatiserede, og de restituerer hurtigere. Projektet er derfor ambitiøst, og har potentiale for at få et langsigtet perspektiv. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 400.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps