LEAP workspace temaforløb #1: Sundt arbejdsliv

Musikbranchen er præget af en dårlig arbejdskultur, og LEAP Workspace arbejder derfor for at sikre bedre forhold for særligt unge i denne branche. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 14.750 kr.

person-playing-sun-burst-electric-bass-guitar-in-bokeh-96380.jpg

Ansøger

LEAP Workspace

Bevilling

DKK 14.750

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

LEAP Workspace planlægger at afholde et temaforløb om sundt arbejdsliv.

Musikbranchen - en dårlig arbejdskultur

Musikbranchen er præget af en dårlig arbejdskultur, der bunder i en stor grad af konkurrence og usikkerhed i ansættelser. Musikarrangører og eventarbejdere er ofte ansat freelance eller i tidsbegrænsede stillinger, og arbejdet foregår ofte alene. LEAP Workspace er en nystartet forening, der arbejder for at sikre bedre forhold for særligt unge i denne branche, der er på vej ind på arbejdsmarkedet. Projektets formål er, at deltagerne føler sig bedre klædt på til musikbranchen. LEAP Workspace er oprettet af to frivillige studerende, der begge studerer kreative fag. De ”faglige” elementer af projektet varetages af en professionel artist og en ekstern oplægsholder. 

Målrettet unge i musikbranchen

Projektets er målrettet unge, der har en interesse for at arbejde i musikindustrien. Deltagerne forventes at være i alderen 18-35 år og kommer fra forskellige iværksætterkredse, talentudviklingsforløb og uddannelser relateret til musik og kultur. Alle i målgruppen vil være på vej ind på arbejdsmarkedet, og det er ofte dem har det sværest, da musikbranchen er meget hierarkisk organiseret og indrettet efter ”enhver er sin egen lykkes smed”.

Velliv Foreningen finder det nytænkende at etablere et tilbud målrettet unge i en branche, der er præget af stor usikkerhed. Musikbranchen har ikke tidligere haft fokus på mental sundhed, og der kan derfor nedbrydes nogle barrierer ved at sætte fokus på det. Derfor bliver indsatsen støttet med 14.750 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps