KvindeCafeen by Night

Silkeborg Oasekirke modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal videreudvikle organisationens KvindeCafé.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Silkeborg Oasekirke

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

KvindeCaféen

KvindeCaféen er et dagtilbud til kvinder, som f.eks. ønsker at bryde med ensomhed eller utryghed. Caféen er et åndehul såvel som et sted for kvinderne at danne fællesskab. 

Ansøger og diakonal leder hos Silkeborg Oasekirke, Katja Nordstrøm, skriver: "Kvindecafe by Night skal give vores faste brugere i KvindeCaféen mulighed for, at opleve sig selv som ressourcer og få styrket deres sociale kompetencer egen livsmestring og selvværd. At de med hjælp og støtte får mulighed for at prøve kræfter med det at være 'frivillig' ind i en aktivitet som de er med til at planlægge og udføre til gavn for andre kvinder.".

Videreudvikling

KvindeCaféen skal videreudvikles så flest mulige kvinder får gavn af stedet. Videreudviklingen kommer til at bestå af fire aftenarrangementer, fordelt over et år. De faste kvinder i caféen skal være medværter: de skal planlægge aftenerne, lave maden og i det hele taget stå for arrangementerne. Derudover skal de invitere kvinder, der ikke på nuværende tidspunkt er brugere af caféen. Til hvert arrangement vil der være et fagligt relevant oplæg, som kvinderne selv er med til at definere. Arrangementerne skal give de faste brugere af KvindeCaféen mulighed for, at opleve sig selv som en ressource, samt få styrket deres sociale kompetencer, egen livsmestring og selvværd.

Det forventes at ca. 100 kvinder vil få gavn af indsatsen.