FORSKNING: Kvantitativ undersøgelse af COVID-19-krisens betydning for mental sundhed i Danmark

Et forskningsprojekt fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, skal undersøge, hvordan COVID-19-pandemien og ændringer i levevilkår under pandemien påvirker danskernes mentale sundhed. Velliv Foreningen støtter projektet med 2.653.010 kr.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Bevilling

DKK 2.653.010

Projektperiode

2019 - 2020

Status

Afsluttet

Pulje

Akutpulje

År

2020

Projektet vil særligt fokusere på personer, der var i arbejde, inden krisen startede. Mange danskeres levevilkår vil netop blive påvirket af arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed på grund af den gennemgribende nedlukning af Danmark.

Pandemi og dårlig trivsel

Den nuværende pandemi har stor betydning for alle danskeres hverdagsliv og kan medføre angst, bekymring og andre negative psykologiske effekter i den generelle befolkning. Derfor vil en forskningsgruppe lave et nyt projekt, der skal undersøge, hvordan COVID-19-krisen har påvirket den danske befolknings mentale sundhed. I projektgruppen indgår seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, professor Annette Kjær Ersbøll, seniorrådgiver Ola Ekholm, videnskabelig assistent Sanne Pagh Møller og direktør Morten Grønbæk. 

Unik mulighed med spørgeskemaer

I december 2019 blev der udsendt et spørgeskema til 14.000 personer, der målte deres trivsel, og derfor er der nu en unik mulighed for at indsamle data, der måler trivslen på bagkant af Covid-19 pandemien. I løbet af sommeren vil den samme gruppe derfor modtage endnu et spøgeskema. Desuden vil oplysninger fra diverse registre blive inddraget i undersøgelsen. Formålet med projektet er at vise, hvordan COVID-19 og de kriserelaterede ændringer i levevilkår med arbejdsløshed og midlertidig hjemsendelse påvirker det mentale helbred. Desuden vil projektet identificere og beskrive særligt sårbare grupper. Velliv Foreningen støtter forskningsprojektet med 2.653.010 kr.

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Et af hovedresultaterne fra undersøgelsen er en betydelig nedgang i den mentale sundhed under pandemien særligt for personer med højere uddannelse og tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, mens andre grupper ikke er påvirket i samme grad. Blandt personer i arbejde, fandt forskerne en ensartet nedgang i den mentale sundhed for alle brancher, mens der er fundet en markant større nedgang for personer med en leder, der ikke inddrager medarbejderne under corona-nedlukningen.

Projektet har resulteret i 10 videnskabelige artikler. Hvor de mest relevante ift. Velliv Foreningens fokusområde kan læses her.