Kvalitetssikring af tilbud til kvinder udsat for vold i nære relationer

Foreningen Medusa – et liv uden vold modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, som bl.a. skal kvalitetssikre frivillige rådgivers indsats for kvinder, der er udsat for vold i nære relationer.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Foreningen Medusa - et liv uden vold

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Opkvalificering af rådgivning

Hvert år henvender ca. 115 nye psykiske- eller fysiske voldsramte kvinder sig til Foreningen Medusa, for at få støtte og rådgivning. Medusa uddanner internt rådgivere, som varetager og udfører rådgivningen af kvinderne. 

Ansøger og daglig leder, Mette Meldgaard, skriver: "Målgruppen for rådgivningen er kvinder udsat for vold i nære relationer. Kvinder fra Holbæk, Odsherred og Frederikssund Kommuner. Indsatsen der søges midler til er supervision og kvalitetssikring af rådgivernes indsats over for kvinderne.".

Derfor modtager Foreningen Medusa nu en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til yderligere at opkvalificere rådgivningen af kvinderne. 

Supervision og voldsfaglig uddannelse

Rådgiverne i Medusa er frivillige med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, som alle dertil er uddannet internt i Medusa. Indsatsens mål er at styrke rådgivernes indsats, hvilket skal gøres ved at implementere supervision, samt en løbende voldsfaglig uddannelse.

Mette Meldgaard skriver: "Kvalitetssikring af rådgivernes rådgivningsforløb med ekstra supervision og løbende vidensopbygning vedr. voldsfaglig viden mv., skal sikre at rådgiverne fortsat kan yde en rådgivning på højt kvalificeret niveau - for kvindernes bedste. Samtidigt skal det medvirke til at sikre at rådgiverne ikke brænder ud og får den nødvendige støtte i det komplekse arbejde.".

Indsatsen forventes at komme alle fremtidige brugere til gode og skal forløbe over ét år.