Kursus for førtidspensionister, sygemeldte og andre med interesse

VKURS er en selvejet institution, der arbejder tæt sammen med lokalafdelingen SIND. De modtager 50.000 kr. til en indsats, som skal hjælpe mennesker, der oplever psykiske udfordringer, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

VKURS

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

En stor sorg at stå udenfor arbejdsmarkedet

Mennesker med psykiske udfordringer har den laveste beskæftigelsesprocent blandt alle handicapgrupper og mange oplever stor sorg over at stå uden for arbejdsmarkedet.

VKURS modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til bl.a. at opstarte et iværksætterkursus og et IT-kursus, for borgere der er tilknyttet jobcentre i Struer, Lemvig og Holstebro.

Projektet har til formål at sørge for, at psykisk udfordrede opnår bedre mental trivsel og kommer i en form for arbejde hvor de (gen)opbygger en arbejdsidentitet.

Give håb og overskud

VKURS drives af mennesker, der selv er kommet sig af psykisk sygdom, og de har særligt fokus på, at hjælpe ligesindede med at opnå beskæftigelse.

For den enkelte betyder det, at de oplever at blive en del af et fællesskab med ligesindede, der både har erfaring med at være bruger af de offentlige instanser, og erfaring med at komme sig efter sygdom, hvilket kan give håb og overskud.

Indsatsen skal komme 30 personer til gode og forløbe over 7 måneder.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps