Kunsten at trives

Det Kongelige Akademi modtager 511.029 kr. til at undersøge, hvordan kunst- og naturbaserede
interventioner i designpraksis kan skabe trivsel og fremme mental sundhed hos designere i prekære arbejdsforhold og i enkeltmandsvirksomheder

Velliv_Vores branche.png

Ansøger

Det Kongelige Akademi

Bevilling

DKK 511.029

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2021

En branche med løs tilknytning og freelancing

I Danmark er designernes arbejdsmarked under tiltagende pres fra virksomheder med krav om løs tilknytning og ’freelancing’. Derfor er branchen præget af kortids- og projektansættelser og hård konkurrence, både indbyrdes mellem f.eks. akademiske designere, med designere med en teknisk baggrund og med globale aktører, der tilbyder billig løsning af standardopgaver via internettet. 

Derfor modtager Det Kongelige Akademi en bevilling fra Velliv Foreningen til at lave et praksis-baseret forskningsprojekt, der undersøger hvordan kunst- og naturbaserede interventioner i designpraksis kan skabe trivsel og fremme mental sundhed hos designere i prekære arbejdsforhold.

Resultatet vil være en guide og et sæt virkningsfulde metoder, som vil blive udgivet. 

Kunst- og naturbaserede interventioner

Projektets formål er at undersøge, hvordan arbejdsgange baseret på kunst- og naturbaserede interventioner kan fremme trivsel og mental sundhed hos designere i prekære arbejdsforhold og i enkeltmandsvirksomheder. 

Indsatsen består af to workshops og efterfølgende online coaching af 32 deltagere. Indholdet i og opbygning af forløbet udvikles med inspiration fra et tidligere forskningsprojekt, der viser, at kunstbaserede fremgangsmåder i designarbejdet leder til dyb tilfredshed, fælleskabsfølelse, følt empati, meningsfuldhed samt kvalitet i resultaterne i form af nye, originale perspektiver.

Evalueringen og dokumentation af projektet vil bygge på et kvalitativt casestudie, som omfatter kvalitative spørgeskemaer og dybdegående interview med deltagerne efter indsatsen. Derudover vil der blive gennemført en kvantitativ trivselsmåling før deltagelse i projektet. På baggrund af projektets resultater vil der blive udarbejdet en guide, som skal afprøves i en fokusgruppe.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps