Krisehjælp til landmænd

Landmænd, der har brug for kriserådgivning i forbindelse med dårlig økonomi eller andre sociale problemer, kan i 2019 få hjælp hos landbrugsrådgivningen. Det er donationer fra Velliv Foreningen, Foreningen Østifterne og Foreningen PlanDanmark, der muliggør dette arbejde i det kommende år.

KrisehjælptillandmændSEGES.jpeg

Ansøger

SEGES Landbrug & Fødevarer FmbA

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Krisehjælpen til landmænd er oprettet for at støtte landmænd, der er i risiko for at miste deres gård. Det kan give voldsomme konsekvenser for landmænd og deres familier, da landmændene mister både deres arbejde og hjem på samme tid. Allerede før et tab af en gård er landmændene i risikozonen for at udvikle dårlig mental sundhed. De kan blive ramt af stress, angst og depression, som gør det endnu sværere at tackle en presset situation.

"Det kan være utrolig svært at opleve, at ens livsværk og familiens hjem er på vej til at blive taget fra en. I den situation kan det være svært at tale med andre, og her kan krisehjælpen være til stor nytte. I år forventer vi også, at der bliver mulighed for at inddrage nogle nye tiltag i krisehjælpen," siger Bodil Irene Jensen, der er specialkonsulent i SEGES og koordinerer arbejdet med krisehjælpen sammen med socialkonsulenter i de lokale rådgivningsvirksomheder.

Lokale konsulenter, erfa-grupper og Facebook

Hjælpen tilbyder forskellige former for rådgivning fra lokale konsulenter og igennem erfa-grupper, hvor landmænd i lignende krisesituationer kan udveksle erfaringer. Krisehjælpen vil i 2019 som noget nyt have fokus på mulighederne for at inddrage andre aktører, som kan hjælpe landmænd, der er i krise. Det kan bl.a. være støttegrupper på de sociale medier som f.eks. Facebook samt andre tilbud om støtte fra frivillige organisationer og offentlige myndigheder.

"Tørken i sommeren 2018 har været hård for en gruppe af landmænd, der i forvejen har problemer. En del af dem er lige nu meget pressede, og derfor er kriserådgivningen et vigtigt tilbud. Derfor er jeg også meget glad for, at det via hjælpen fra de tre foreninger er muligt at give tilbud om krisehjælp med kendte og nye metoder," fortæller Bodil Irene Jensen.

Krisehjælpens indhold

Hjælpen består af tre hovedelementer: En hotline, hvor en landmand kan få en hurtig samtale med en socialkonsulent, et tilbud om op til fem timers gratis rådgivning og en mulighed for at komme med i en erfagruppe med landmænd, der er i samme situation. Hotlinen er åben kl. 9-12 på alle hverdage på telefon 70 200 442. Samt nye tiltag via sociale medier, frivillige organisationer og offentlige myndigheder.

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for at fremme mental sundhed særligt i arbejdslivet. Velliv Foreningen har støttet krisehjælpen til landmænd med 250.000 kr.

"I Velliv Foreningen har vi fokus på forebyggelse. Denne krisehjælp er netop sat i verden for at forebygge, at de aktuelle voldsomme økonomiske problemer for mange landmænd udvikler sig til alvorlige psykiske belastninger. De landmænd, der sammen med deres familier, kæmper for at bevare både arbejde og bolig, er i alvorlig risiko for at få mentale sundhedsproblemer. Krisehjælpen gør det muligt på kendte og nye måder at søge støtte hos eksperter og ligesindede, før det går galt, siger Lars Bo Pedersen," der er programchef i Velliv Foreningen.

Østifterne

Det er tredje gang, Østifterne yder støtte til aktiviteter inden for kriserådgivning hos landbrugsrådgivningen. Landbrugets vilkår og udfordringer ligger os meget på sinde, og det var landmænd, der i 1889 tog initiativ til stiftelsen af Østifterne.

"Vi har gode erfaringer med at gennemføre projekter sammen med landbrugsrådgivningen – og initiativet fra SEGES om kriserådgivning er helt rigtig og nødvendig," siger Lars Suhr Olsen, direktør i Østifterne.

Foreningen PlanDanmark

"Vi mener, det er et godt og vigtigt formål at støtte kriserådgivningen," siger Kjeld Larsen, formand for Foreningen PlanDanmark.

Yderligere oplysninger

Bodil Irene Jensen, specialkonsulent i SEGES, tlf. 87405219.

Lars Bo Pedersen, programchef, Velliv Foreningen, 22600714.

Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen, 22600718.

Lars Suhr Olsen, direktør, Østifterne, tlf. 24 98 46 36

Kjeld Larsen, Formand for Foreningen PlanDanmark, tlf. 20411275

Problem

På grund af ekstrem tørke i 2018 forventes det, at omkring 400 landmænd er i farezonen for at miste deres landbrug i 2019 ved tvangssalg eller konkurs. Når en landmand tvinges til at sælge gården, sender det ofte landmanden og hele familien ud i en menneskelig krise. Det er ikke alene landbruget som arbejdsplads, der skal forlades. Et tvangssalg betyder også, at familien skal forlade hjemmet og flytte til en anden bolig. Det er således et stort psykisk pres for landmanden, der både skal håndtere den økonomiske krise i bedriften og ansvaret for familien samt de ansatte på gården. Kriserådgivning er derfor et vigtigt tilbud, og dette projekt etablerer en landsdækkende gratis rådgivning til kriseramte landmænd og deres familier, som på grund af tvangssalg skal fraflytte landbruget.

Målgruppe

Målgruppen er selverhvervende, erhvervsaktive landmænd i krise, der ikke har andre muligheder for at få hjælp til at komme gennem krisen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Gennem denne indsats har det været muligt at give kriseramte landmænd og deres familier værktøjer til at håndtere krisesituationer. Landmændene har både fået hjælp til personlig krisehåndtering og til spørgsmål af mere administrativ karakter fx i forhold til a-kasse, sygemelding mm. Projektet har været et vigtigt redskab for landmændene, som uden initiativet ville have svært ved at få hjælp andre steder, fordi de typisk ikke har mulighed for at betale for rådgivning. Startpakken har ifølge projektets socialkonsulenter været med til at give landmændene en styrke til at tage styringen i eget liv igen efter en kaotisk tid, og givet landmændene mere ro.

Det viste sig, at det ikke kun var landmænd, som ringede ind til hotlinen, men også rådgivere (fx bankrådgivere), som var bekymrede, og som søgte råd om, hvordan de skulle håndtere krisesituationer med landmændene. Disse rådgivere har gennem projektet opnået viden om, hvordan de bedst muligt håndterer krisesituationer sammen med landmændene og deres familier.

Indirekte er der igennem initiativet sat fokus på, at det er helt legitimt at have brug for hjælp i en krisesituation.