Kreativitet og mindfulness for pårørende til mennesker med demens

Demensfællesskabet Østjylland modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats for pårørende til mennesker med demens.

demensfællesskabet 2.jpg

Ansøger

Demensfællesskabet Østjylland

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

'De pårørendes sygdom'

Ifølge Demensfællesskabet Østjylland medfører en demensdiagnose en høj belastning for den ramtes pårørende. Dette betyder, at pårørende til demensramte er i højere risiko for f.eks. at udvikle depression eller social isolation. 

Ansøger og Daglig leder af Demensfællesskabet Østjylland, Janni Lund Hansen, skriver: "Det er ikke uden grund, at man kalder demens for 'de pårørendes sygdom'. At være pårørende til et menneske med en demenssygdom er hårdt for både den syge og dem omkring, og ofte glemmes de pårørende og deres smerte, når fokus er på den syge. Mange pårørende klager over dårlig søvnkvalitet, stress, isolationsfølelse, uro og udfordringer med at være nærværende og holde humøret oppe. Som pårørende er det derfor vigtigt at lære at drage omsorg for sig selv i en svær livssituation til gavn for både én selv og den syge.".

Nu modtager Demensfællesskabet Østjylland en bevilling på 50.000 kr. til at arrangere og afholde kreative og fællesskabsdannende aktiviteter for demensramte og deres pårørende. 

Kreativitet og mindfulness

Projektet skal bestå af et forløb, startende med et informationsmøde, og derefter fem moduler på hver tre timer fordelt over fem uger. For hvert modul vil der være et tema, og der vil i forløbet veksles mellem mindfulness-øvelser, kreative opgaver og relevant undervisning i kreativitetsnærværs gavnlige effekt på den mentale sundhed.

Janni Lund Hansen skriver: "Formålet med forløbet er at tilbyde et frirum for pårørende til demensramte i form af undervisning i kreativitet, fordybelse og nærvær i et skabende fællesskab. Målet med dette er, via kreativ praksis koblet med nærværs-træning, at styrke den mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, stress, angst og isolationsfølelse.".

Indsatsen forventes at komme 20 personer til gode og skal afvikles i efteråret 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps