Kreativitet og mental sundhed i virksomhedsledelse

Konsulentfirmaet TrinTrin i Aarhus modtager 762.208 kr. til en indsats, der er rettet mod ledere og mellemledere i tre landbrug.

2023_Velliv_Foreningen_cases_Go_Gris_lille.jpg

Ansøger

TrinTrin

Bevilling

DKK 762.208

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores branche

År

2021

Mental sundhed i en mandsdomineret branche

Konsulentvirksomheden TrinTrin modtager en bevilling fra Velliv Foreningen. Udgangspunktet for projektet er, at ledelse og medarbejdere i mandsdominerede drifts- og produktionsvirksomheder, som landbruget, har en næsten ikke-eksisterende tradition for at tale om mental sundhed.

Det vil TrinTrin gøre op med. 

Indsatsen er derfor rettet mod ledere og mellemledere i tre private landbrug. Ved at opkvalificere lederne gennem en række konsulentforløb, er det forventningen, at lederne bliver bedre til at tale om og får et større fokus på mental sundhed. Formålet er, at det både skal styrke lederen og gøre lederen bedre til at arbejde med at styrke den mentale sundhed hos medarbejderne.

Mentalt overskud og handlekraft

Indsatsen består af et kursusforløb over 12 måneder med følgende indhold: 

• Møder og webinarer med oplæg og øvelser.
• Hjemmeopgaver bl.a. med interview af medarbejdere og nøglepersoner.
• Undervisning og workshops. Kreative værktøjer, debat og refleksion over mental sundhed og virksomhedskultur.
• To dages internat, hvor der arbejdes med mental sundhed, designtænkning, konkrete cases, kreative metoder og løsninger.
• Udarbejdelse af prøvehandlinger, der skal sættes i spil i virksomheden.
• Sparringsmøder.
• Udarbejdelse af produkt, plakat, pixibog el.lign. om forløbet.

Projektets outcome-mål er at skabe mentalt overskud og handlekraft hos den enkelte leder og sprede dette til gavn for hele virksomheden, så alle medarbejdere forbliver mentalt sunde hele livet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet.

En ekstern evaluering af projektet konkluderer overordnet, at projektet har påvirket den mentale sundhed for medarbejderne i de tre produktionsvirksomheder positivt. Projektet står på et grundfundament af kreativitet som metode til at understøtte arbejdet med mental sundhed i virksomheder. Lederne i projektet oplever, at det har åbnet deres forståelse for, hvad kreativitet i ledelse er, og at det har bidraget til at skubbe på en samtale om mental sundhed på arbejdspladsen. Dog er det ikke helt klart for lederne, hvordan sammenhængen mellem kreativitet og mental sundhed er. Lederne har derfor svært ved at pege på, hvordan værktøjerne kan inkorporeres i deres egen praksis. Dog peger både ledere og medarbejdere på, at værktøjet "Mødet i midten" og plakaterne udviklet i projektet er gode, anvendelige og anderledes greb til at starte dialog. Medarbejderne påpeger desuden, at de kreative greb har en positiv værdi, idet de får alle til at komme til orde, og at de mere tilbageholdende medarbejdere får mod på at byde ind. Medarbejderne fortæller desuden, at de nyder de kreative afbræk. F.eks. fremhæver de, at det er en god måde at lande i et personalemøde på, da det giver mulighed for at fokusere på andet end drift og et godt udgangspunkt for en god og konstruktiv dialog.

TrinTrin har i forbindelse med projektet udarbejdet en pixibog til ledere, der ønsker at arbejde med kreativitet og mental sundhed på deres arbejdsplads. Pixibogen kan findes her.