Koncerter i psykiatrien

Foreningen Håb i Psykiatrien modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der vil arrangere og koordinere minikoncerter på psykiatriske afsnit.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Håb i Psykiatrien

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Musik med mening

Stigmatisering, selvstigmatisering, ensomhed og mistrivsel er blot nogle af de personlige konsekvenser for en person med psykiatriske udfordringer. Disse konsekvenser påvirker også ens funktions- og arbejdsevne.

Mellem og under indlæggelser kan en hverdag med meningsfulde aktiviteter i positive fællesskaber være med til at sikre inspirationen til at mobilisere ressourcer, handlekompetencer og trivsel hos den enkelte. Desværre er der ofte sparsomt med aktiviteter på de fleste psykiatriske afsnit.

Håb i Psykiatrien har tidligere haft succes med at arrangere koncerter i psykiatrien og ønsker derfor nu at udvide dette til Region Hovedstadens Psykiatri, så flere patienter får adgang til meningsfulde aktiviteter. 

Et skridt mod bedre trivsel 

Gennem projektet vil foreningen stå for arrangering og koordinering af koncerterne, mens de psykiatriske afdelinger udvælger koncerterne fra en bookingside med passende musik og datoer.

Det forventes, at der vil blive afholdt 25 koncerter, som finder sted på de psykiatriske afdelinger, hvor musikerne møder op og spiller for både patienter og personale i fællesområderne.

Målgruppen for denne indsats er voksne psykiatriske patienter indlagt på både åbne og lukkede afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektet afvikles fra januar til juni 2024, og det forventes, at omkring 260 personer vil nyde godt af initiativet. 
Projektets placering

Vis lokation på Google Maps