Kom Videre Mand - mental trivsel for mænd

Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte modtager 46.000 kr. til at gennemføre et 8 ugers gruppeforløb for langtidsledige mænd i alderen 40-60 år, der som en del af et 12 ugers aktiveringsforløb mødes i frivilligcentret.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte

Bevilling

DKK 46.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Styrke mænds mentale sundhed

Det kan være udfordrende for det mentale helbred at være langtidsledig, fordi man er isoleret fra arbejdsmarkedet og samfundet. Derfor modtager Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte en bevilling fra Velliv Foreningen til at lave et gruppeforløb for langtidsledige mænd, der er tilknyttet jobcentret i Gentofte kommune. 

Gruppeforløbet vil vare 8 uger for mænd i alderen 40-60 år, der som en del af et 12 ugers aktiveringsforløb mødes i frivilligcentret. 

Formålet med projektet er at styrke og fremme mændenes mentale sundhed til fremtidig erhvervsaktivitet.

Et ugentlig møde

Gruppen vil mødes én gang om ugen, hvor der drøftes konkrete emner relateret til deres situation. Projektet består af en udvikling af konceptet i samarbejde med Gentofte Kommunes Jobcenter, rekruttering af frivillige gruppeledere, rekruttering af langtidsledige mænd, uddannelse af gruppeledere, evaluering og justering af forløb til eventuelt kommende grupper. 

Projektet tager udgangspunkt i den tidligere afprøvede selvhjælpsmetode Kom Videre Mand, som Velliv Foreningen tidligere har støttet ad flere omgange i forskellige kommuner. 

Projektet vil desuden blive evalueret gennem et spørgeskema for gruppedeltagerene efter endt gruppeforløb, og gruppeforløbet blive evalueret mundtligt på et møde mellem de frivillige gruppeledere, jobcenterkonsulenterne og selvhjælpskoordinatoren. Derefter vil der blive nedskrevet en konklusion, som skal danne basis for fremtidige forbedringer og justeringer af forløbet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps