Kom med, mand!

Frivilligcenter Hillerød tager initiativ til et nyt tiltag, der skal involvere flere mænd i nye og eksisterende fællesskaber. Det handler om at forebygge, at ældre mænd bliver ensomme og sårbare. Tiltaget sker i et samarbejde med lokale frivillige, foreninger, erhvervslivet og Hillerød Kommune.

1_Det_gode_seniorliv.jpg

Ansøger

Frivilligcenter Hillerød

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2018

”Mænd er ikke så skrappe til at skabe og vedligeholde netværk som kvinder. Derfor er mænd over 60 år i større risiko for at blive ufrivilligt ensomme, når pensionisttilværelsen starter. Vi vil derfor sætte fokus på ældre mænd og deres fællesskaber. Dels ved at understøtte nye initiativer, aktiviteter og fællesskaber målrettet mænd. Dels gøre eksisterende foreningstilbud og fællesskaber mere synlige. Der sker meget i Hillerød for mænd over 60 år, men det kan for nogen være svært at finde frem til mulighederne – eller tage det første skridt,” fortæller Anette Nielsen, der er centerleder for Frivilligcenter Hillerød.

Indsatsen har arbejdstitlen ”Kom med, mand!”. Der er sat et ambitiøst mål om, at mindst 100 mænd skal involveres og inspireres til aktiviteter, der kan forebygge den ensomhed som en (ny) pensionisttilværelse kan rumme. Aktiviteterne kan f.eks. være foredrag, madlavning, cykling, fodbold, musik, skak, litteratur og lokalhistorie.

Velliv Foreningen støtter tiltaget med 50.000 kr.

Problem

Ensomhed er et udbredt problem blandt ældre over 60 år og særligt mænd bliver ramt af ensomhed. Mange mænd har en udfordring i forhold til at indgå i sociale fællesskaber, og det er nødvendigt at gøre en indsats for at involvere mænd i nye og eksisterende fællesskaber. Frivilligcenter Hillerød ønsker sammen med lokale foreninger, Rotary klubber og erhvervslivet at sætte fokus på mænd og fællesskaber gennem en række sociale aktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er mænd over 60 år, da erfaring viser, at mænd kan opleve et vakuum når de bliver pensionerede – og ikke har vedligeholdt deres netværk. Projektet vil engagere allerede aktive mænd til at inspirere og motivere inaktive mænd til at (gen)opdage interessefællesskaber med andre mænd. Målgruppen er således både aktive- og inaktive mænd.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps